20. obletnica evropskega dneva jezikov

     

 

Prijazne besede so lahko kratke in preproste, njihov odmev pa je neskončen.

 

Med vsemi človeškimi iznajdbami ima jezik posebno mesto. Ključne tehnološke inovacije, kot so uporaba ognja, poljedelstvo, tisk, parni stroj in elektrika, so bistveno spremenile naš način življenja, a jezik nam je pravzaprav omogočil, da sploh postanemo ljudje. Jeziki so vezivo evropskega povezovanja. Zato vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Njegov namen je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohranjati jezikovno in kulturno različnost ter spodbujati učenje jezikov v šoli in zunaj nje. 26. september je z letom 2001 postal praznik evropskih jezikov. Evropa je prava jezikovna zakladnica, saj ima 24 uradnih jezikov EU, več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, ki jih govorijo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, ter jezike priseljencev iz drugih držav in celin.

Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2001 s pobudo za evropsko leto jezikov želela opozoriti prav na to neverjetno jezikovno bogastvo in tako smo včeraj, 26. 9. 2021, praznovali 20. rojstni dan jezikov.