Delavnice za starše prvošolcev

V okviru dejavnosti za izboljšanje bralne pismenosti bomo v letošnjem šolskem letu za starše naših prvošolcev izvedli nekaj delavnic na temo govornega razvoja, slušne pozornosti in sposobnosti fonološkega zavedanja (zaznavanje glasov v besedi). Vse naštete sposobnosti so ključnega pomena pri učenju branja in pisanja.

Prva delavnica, ki nosi naslov »Moj otrok že hodi v šolo«, je bila izvedena v torek, 4. 12. 2018. Pogovarjali smo se o tem, kako otroku z ustreznimi vzgojnimi prijemi olajšamo prehod v osnovnošolsko izobraževanje. Preden se lahko intenzivneje posvetimo spodbujanju in razvoju slušne pozornosti, ki je temelj fonoloških sposobnosti, moramo namreč “obvladovati” vedenje svojih otrok. V starosti od 1 do 11 let se oblikuje večina vedenjskih vzorcev za vse življenje. S pojavom sodobne tehnologije na vedenje naših otrok vpliva vse več zunanjih dejavnikov in zato se moramo starši v tem sodobnem času soočiti s številnimi novimi izzivi.