• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Digitalne kompetence

Spletne učilnice

Na naši šoli uporabljamo predvsem orodja v oblaku Office 365. Vse aplikacije so dostopne prek prijave na povezavi https://login.microsoftonline.com/. Enaki uporabniški podatki veljajo tudi za Arnes učilnice v okolju Moodle.

Za tehnično podporo se obrnite na naslov admin@osradlje.si.

Do različnih aplikacij dostopamo s klikom na devet pikic levo zgoraj:

V Office 365 je voljo je več različnih aplikacij:

Slovensko izobraževalno omrežje SIO in Arnes ponujata:

Digitalne kompetence

V okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 smo na naši šoli veliko časa posvetili razvoju digitalnih kompetenc.

https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

Program dela po triadah:

  • 1.triada: vklop, izklop, slikar, didaktične igre, iskanje in zbiranje podatkov, vrednotenje podatkov (9 ur)
  • 2.triada: sporazumevanje, deljenje, sodelovanje, bonton, identiteta (9 – 18 ur)
  • 3.triada: razvoj, ustvarjanje, varovanje osebnih podatkov, zasebnost (9 – 18 ur)
Skip to content