• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

OneNote

Zvezki OneNote

One note si morate predstavljati kot zvezek. Zaradi izrednih razmer smo vam nanizali odseke po predmetih. Tako vsebine niso razdelane glede na učno snov, domačo nalogo, teste, zapiske, pač pa le po predmetih.

1. Zvezke OneNote odpirate tako, da obiščete šolsko spletno stran http://www.osradlje.si/

2. Se prijavite v Office 365

3. Izberete aplikacijo OneNote

4. Odprete zvezek za določen razred oz. učno skupino

Odprete zvezek z vašim imenom in predmet

Rešite naloge

Oddate delo – nič ne rabite oddati, saj se vse kar zapišete v zvezek samodejno shrani!

Kasneje preverite povratne informacije učitelja, tako da preprosto odprete stran in pogledate kaj vam je učitelj napisal.