Podružnica Remšnik

Osnovna šola Remšnik
Remšnik 520150816_111742
2363 Podvelka

02 887 27 17

Podružnična osnovna šola Remšnik je ena izmed višje ležečih osnovnih šol, kjer poteka polna devetletka. V šolskem letu 2021/2022 jo obiskuje 43 učencev. Pouk se izvaja v štirih kombiniranih oddelkih. V oddelku 1. in 2. razreda je 10 učencev, poučuje jih učiteljica Jasmina Rožman, v oddelku 3., 4. in 5. razreda je 13 učencev, njihova razredničarka je Melita Stražišnik, oddelek 6. in 7. razreda z razredničarko Jožico Oblak šteje 12 učencev in oddelek 8. in 9. razreda osem učencev, njihova razredničarka je Valerija Tertinek.  

Na šoli so tako stalno prisotne štiri učiteljice, za določene strokovne in izbirne predmete pa prihajajo učitelji z matične šole, angleščino v vseh oddelkih poučuje učiteljica Anja Simreich, od 3. razreda dalje pouk glasbene umetnosti poučuje učiteljica Alja Krušič, oddelek podaljšanega bivanja vodijo učiteljice Maja Valente, Valerija Tertinek in Jožica Oblak. 

Zaradi oddaljenosti od šole je za večino učencev organiziran šolski prevoz. Med letom se učenci vključujejo v številne interesne dejavnosti, kot so Bralna značka, Vesela šola, dramski krožek in šolska skupnost, po pouku pa imajo možnost obiskovanja zunajšolskih dejavnosti, in sicer ritmične gimnastike in nogometnega krožka. V okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa med letom večkrat organiziramo popoldanske aktivnosti. V tem letu bodo organizirane v manjših skupinah in v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom. Na šoli deluje tudi folklorna skupina Hribovčki, vendar je njeno izvajanje prilagojeno trenutnim razmeram. V njej sodelujejo otroci iz vrtca in učenci 1. triade. V sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje je učencem omogočeno obiskovanje glasbene pripravnice na podružnici, tretje leto zapored pa se že izvaja nauk o glasbi, ki ga poučuje Tadej Viler. V tem šolskem letu so vsi učenci vključeni v projekt Branje, v okviru katerega želimo z zanimivimi delavnicami in atraktivnimi aktivnostmi še dodatno spodbuditi učence k branju in hkrati spodbujati k zavedanju o pomembnosti branja. Med šolskim letom učenci sodelujejo na raznih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, kjer dosegajo dobre rezultate.  

Šola se lahko pohvali z uspešnim sodelovanjem s krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi. Vsako leto skupaj z vrtcem sodelujemo na krajevnih prireditvah, kot so božično-novoletni koncert, prireditev ob kulturnem prazniku in materinskem dnevu. Tudi v tem letu se bodo načrtovane prireditve organizirale in izvedle glede na epidemiološko stanje v državi. 

V sodelovanju z LD Remšnik v mesecu juniju tradicionalno poteka dvodnevni tabor na lovski koči Remšnik. Izvedba le-tega je tudi v tem letu odvisna od epidemiološkega stanja v državi.  

V šolski kuhinji sta zaposleni kuharici Dragica Miklavc in Darinka Planinšič, za čiščenje šolskih prostorov poskrbi snažilka Darinka Hafner, enkrat tedensko na šolo prihaja tudi  hišnik Silvo Kumer, ki opravi hišniška opravila in poskrbi, da je šolska okolica vedno lepo pokošena in urejena. 

Na OŠ Remšnik deluje tudi celodnevni oddelek vrtca. Vključenih je 19 otrok. Strokovne delavke v oddelku Vrtca so Petra Renat, Alenka Aberšek in Teja Špes. 

Vodja podružnične šole je Valerija Tertinek. 

Kaj je majhno in kaj veliko

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi, majhni vsevedi,
majhne petice, majhne tovarišice in naokoli majhne stezice,
še manjši mravljinci in majhne nožice, še manjši mezinci.
Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom
male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice
in mala šola kot lonec poči. Tedaj je majhnega konec. In napoči veliko.

(Tone Pavček)