• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Remšnik

Osnovna šola Remšnik
Remšnik 520150816_111742
2363 Podvelka

02 887 27 17

Osnovna šola Remšnik je bila zgrajena daljnega leta 1815. Sprva so imeli učenci na razpolago le eno učilnico in enega učitelja. Kasneje se je šola razširila v štirirazrednico, saj se je število otrok vsako leto večalo in okoli leta 1939 je bilo na šoli že okoli 232 učencev.

V času 2. svetovne vojne so šolo za nekaj časa zaprli, konec aprila 1941 pa se je začelo poučevanje v nemškem jeziku. Takrat je na šoli ravnateljeval nemški ravnatelj in učenci niso smeli uporabljati slovenskih besed. Leta 1945 je šola po nesreči zgorela, saj je v njej razneslo mine, ki so jih ob umiku nastavili Nemci. Čez dobri dve leti se je začela gradnja šole s štirimi razredi, tako je pouk najprej potekal le v spodnjih dveh učilnicah. Sočasno je bil v bližini šole dokončan tudi učiteljski blok, v katerem so živeli takrat učitelji, danes pa v njem živijo stanovalci. Sčasoma se je večalo število oddelkov in leta 1972 so šolo povsem adaptirali in jo opremili s šolsko kuhinjo, centralnim ogrevanjem ter šolskim igriščem.

Sprva je bila OŠ Remšnik podružnica OŠ Brezno Podvelka in pouk se je zaradi upada števila učencev začel izvajati v kombiniranih oddelkih, kar je ostalo nespremenjeno vse do danes. Od leta 1996 spada šola pod matično šolo Radlje ob Dravi. Takrat je v podstrešnem delu pridobila še tri dodatne učilnice, vključno z dobro opremljeno računalniško učilnico.
Po uspešni kandidaturi na razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lastni lokalni skupnosti« je leta 2013 občina Radlje ob Dravi pričela z energetsko sanacijo OŠ Remšnik. In tako se danes šola baha z novo preobleko, saj so se zamenjala okna, prenovilo se je centralno ogrevanje z namestitvijo prezračevalnega sistema, kar pa jo še posebej krasi, je nova fasada.

Na OŠ Remšnik še vedno poteka devetletka, in sicer v štirih kombiniranih oddelkih. Za vse učence so organizirani šolski prevozi. Trenutno je na šoli 44 učencev in štiri stalne učiteljice. Ostale pedagoške obveznosti dopolnjujejo učitelji z matične šole. V šolskem letu 2016/2017 se je po štirinajstih letih znova odprl poldnevni program vrtca, ki ga obiskuje 7 otrok. Učenci so učenja v kombinaciji dobro vajeni, kar dokazuje, da so pri šolskem delu zelo samostojni, strpni in pripravljeni pomagati drug drugemu. Vključujejo se v številne interesne dejavnosti, sodelujejo na raznih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, kjer dosegajo odlične rezultate. S svojo odličnostjo in vestnim odnosom do šolskega dela nadaljujejo naši učenci tudi v srednjih šolah, saj so tudi tam zelo uspešni.

Zelo dobro pa šola sodeluje tudi s krajem. S številnimi prireditvami, na katerih sodelujejo prav vsi učenci, poskrbimo za kulturni utrip v kraju, na kar so krajani zelo ponosni. In čeprav je število otrok na podružnični šoli Remšnik v primerjavi s preteklostjo bistveno manjše, je življenje v njej še kako živahno.

Kaj je majhno in kaj veliko

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi, majhni vsevedi,
majhne petice, majhne tovarišice in naokoli majhne stezice,
še manjši mravljinci in majhne nožice, še manjši mezinci.
Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom
male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice
in mala šola kot lonec poči. Tedaj je majhnega konec. In napoči veliko.

(Tone Pavček)