• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Remšnik

Osnovna šola Remšnik
Remšnik 520150816_111742
2363 Podvelka

02 887 27 17

Podružnična osnovna šola Remšnik je ena izmed višje ležečih osnovnih šol, kjer poteka polna devetletka. V šolskem letu 2023/2024 jo obiskuje 52 učencev. Pouk se izvaja v štirih kombiniranih oddelkih. V oddelku 1. in 2. razreda je 15 učencev, poučujeta jih učiteljici Jasmina Rožman in Tamara Goričan kot druga strokovna delavka. V oddelku 3., 4. in 5. razreda je prav tako 15 učencev, njihova razredničarka je Melita Stražišnik, učiteljica Valerija Tertinek je razredničarka osmim učencem 6. in 7. razreda, v 8. in 9. razredu je 14 učencev, njihova razredničarka je učiteljica Anja Simreich.
Na šoli so tako stalno prisotne štiri učiteljice razredničarke, pedagoško obvezo dopolnjujejo tudi učitelji z matične šole. Po pouku je organizirano podaljšano bivanje. Izvajajo ga učitelji Gregor Pečolar, Primož Podrzavnik, Tamara Goričan, Valerija Tertinek in Alja Krušič, ki poučuje tudi glasbeno umetnost in vodi otroški ter mladinski pevski zbor.
Zaradi oddaljenosti od šole je za večino učencev organiziran šolski prevoz. Med letom se učenci vključujejo v številne interesne dejavnosti, kot so Bralna značka, Vesela šola, dramski krožek, šahovski krožek, ritmično-plesni krožek. V okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa se med letom večkrat organizirajo popoldanske aktivnosti za učence, občasno se jim pridružijo tudi njihovi starši. Na šoli deluje folklorna skupina Hribovčki, v kateri sodelujejo otroci iz vrtca in učenci 1. triade. V sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje je učencem omogočeno obiskovanje glasbene pripravnice na podružnici. Že tretje leto zapored na šoli poteka projekt Radi beremo, v okviru katerega želimo z zanimivimi delavnicami in atraktivnimi aktivnostmi še dodatno spodbuditi učence k branju in hkrati spodbujati k zavedanju o pomembnosti branja. Med šolskim letom učenci sodelujejo na raznih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, kjer dosegajo dobre rezultate.
Podružnična šola Remšnik že od nekdaj uspešno sodeluje s krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi. Vsako leto skupaj z vrtcem sodelujemo na krajevnih prireditvah, kot so božično-novoletni koncert z bazarjem, prireditev ob kulturnem prazniku in materinskem dnevu. Ponosni pa smo tudi na sodelovanje z Lovsko družino Remšnik, ki že nekaj let zaporedoma na lovski koči organizira dvodnevni lovski tabor z zanimivimi aktivnostmi.
V šolski kuhinji sta zaposleni kuharici Dragica Miklavc in Darinka Planinšič, za čiščenje šolskih prostorov poskrbi snažilka Darinka Hafner, enkrat tedensko na šolo prihaja tudi hišnik Silvo Kumer, ki opravi hišniška opravila in poskrbi, da je šolska okolica vedno lepo pokošena in urejena.
Na OŠ Remšnik deluje tudi celodnevni oddelek vrtca. Trenutno je vključenih 16 otrok, med letom pa se jim bosta pridružila še dva. Strokovne delavke v oddelku Vrtca so Alenka Aberšek, Sara Abršek in Ines Brzelak.

Vodja podružnične šole je Valerija Tertinek.

Kaj je majhno in kaj veliko

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi, majhni vsevedi,
majhne petice, majhne tovarišice in naokoli majhne stezice,
še manjši mravljinci in majhne nožice, še manjši mezinci.
Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom
male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice
in mala šola kot lonec poči. Tedaj je majhnega konec. In napoči veliko.

(Tone Pavček)

Skip to content