Podružnica Remšnik

Osnovna šola Remšnik
Remšnik 520150816_111742
2363 Podvelka

02 887 27 17

V šolskem letu 2020/2021 Osnovno šolo Remšnik, kjer poteka devetletka v štirih oddelkih, obiskuje 41 učencev.

Med letom se učenci vključujejo v številne interesne dejavnosti, kot so Bralna značka, Vesela šola, dramski krožek, šolska skupnost, gasilski krožek ter ritmična gimnastika. V okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa med letom večkrat organiziramo popoldanske aktivnosti v šoli, kjer se nam lahko pridružijo tudi starši. Prav tako je zelo aktivna folklorna skupina Hribovčki, ki jo vodita Franja Pečonik in Melita Stražišnik. V njej sodelujejo otroci iz vrtca in učenci 1. triade. V sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje je učencem omogočeno tudi obiskovanje glasbene pripravnice na podružnici. Prav tako učenci sodelujejo na raznih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, kjer dosegajo dobre rezultate. S svojo odličnostjo in vestnim odnosom do šolskega dela se naši učenci dokazujejo  tudi v srednjih šolah, saj so tudi tam zelo uspešni.

Tudi v tem letu na OŠ Remšnik deluje celodnevni oddelek vrtca. Vključenih je 21 otrok. Vzgojiteljice so Franja Pečonik, Petra Renat in  Valerija Par.

Že tradicionalno šola zelo uspešno in dobro sodeluje s krajem in lokalnimi društvi. S številnimi prireditvami učenci z odličnimi nastopi poskrbijo za kulturni utrip v kraju, na kar so krajani zelo ponosni. In čeprav je število otrok na podružnični šoli Remšnik v primerjavi s preteklostjo bistveno manjše, je življenje v njej še kako živahno.

Kaj je majhno in kaj veliko

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi, majhni vsevedi,
majhne petice, majhne tovarišice in naokoli majhne stezice,
še manjši mravljinci in majhne nožice, še manjši mezinci.
Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom
male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice
in mala šola kot lonec poči. Tedaj je majhnega konec. In napoči veliko.

(Tone Pavček)