Podružnica Remšnik

Osnovna šola Remšnik
Remšnik 520150816_111742
2363 Podvelka

02 887 27 17

Podružnična osnovna šola Remšnik je ena izmed višje ležečih osnovnih šol, kjer poteka polna devetletka. V šolskem letu 2022/2023 jo obiskuje 46 učencev. Pouk se izvaja v štirih kombiniranih oddelkih. V oddelku 1. in 2. razreda je 15 učencev, poučujeta jih učiteljica Melita Stražišnik in vzgojiteljica Sanja Pušnik, v oddelku 3., 4. in 5. razreda je 13 učencev, njihova razredničarka je Jasmina Rožman, učiteljica Valerija Tertinek je razredničarka devetim učencem 6. in 7. razreda, prav toliko je tudi učencev  v 8. in 9. razredu z razredničarko Anjo Simreich. 

Na šoli so tako stalno prisotne štiri učiteljice razredničarke, pedagoško obvezo dopolnjujejo tudi učitelji z matične šole. Po pouku je organizirano podaljšano bivanje. Izvajajo ga učiteljice Maja Valente, Valerija Tertinek, Janja Žigart in Alja Krušič, ki poučuje tudi glasbeno umetnost in vodi otroški in mladinski pevski zbor. 

Zaradi oddaljenosti od šole je za večino učencev organiziran šolski prevoz. Med letom se učenci vključujejo v številne interesne dejavnosti, kot so Bralna značka, Vesela šola, dramski krožek in šolska skupnost. V tem šolskem letu bodo učencem ponujene tudi nekatere  zunajšolske dejavnosti, kot so nogometni krožek, gasilske vaje in ritmična gimnastika. V okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa se med letom večkrat organizirajo popoldanske aktivnosti za učence, občasno se jim pridružijo tudi njihovi starši. Na šoli deluje folklorna skupina Hribovčki, v kateri sodelujejo otroci iz vrtca in učenci 1. triade. V sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje je učencem omogočeno obiskovanje glasbene pripravnice na podružnici. Že drugo leto zapored na šoli poteka projekt Radi beremo, v okviru katerega želimo z zanimivimi delavnicami in atraktivnimi aktivnostmi še dodatno spodbuditi učence k branju in hkrati spodbujati k zavedanju o pomembnosti branja. Med šolskim letom učenci sodelujejo na raznih tekmovanjih z različnih predmetnih področij, kjer dosegajo dobre rezultate.  

Podružnična šola Remšnik že od nekdaj uspešno sodeluje s krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi. Vsako leto skupaj z vrtcem sodelujemo na krajevnih prireditvah, kot so božično-novoletni koncert, prireditev ob kulturnem prazniku in materinskem dnevu. Ponosni pa smo tudi na sodelovanje z Lovsko družino Remšnik, ki že nekaj let zaporedoma na lovski koči organizira lovski tabor z zanimivimi aktivnostmi. 

V šolski kuhinji sta zaposleni kuharici Dragica Miklavc in Darinka Planinšič, za čiščenje šolskih prostorov poskrbi snažilka Darinka Hafner, enkrat tedensko na šolo prihaja tudi  hišnik Silvo Kumer, ki opravi hišniška opravila in poskrbi, da je šolska okolica vedno lepo pokošena in urejena. 

Na OŠ Remšnik deluje tudi celodnevni oddelek vrtca. Vključenih je 17 otrok. Strokovne delavke v oddelku Vrtca so Alenka Aberšek, Sanja Pušnik in Sara Abršek. 

Vodja podružnične šole je Valerija Tertinek. 

Kaj je majhno in kaj veliko

Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi, majhni vsevedi,
majhne petice, majhne tovarišice in naokoli majhne stezice,
še manjši mravljinci in majhne nožice, še manjši mezinci.
Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom
male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice
in mala šola kot lonec poči. Tedaj je majhnega konec. In napoči veliko.

(Tone Pavček)