Podružnica Vuhred

Podružnična šola VuhredIMG_0404
Vuhred 148
2365 Vuhred

02 887 15 01

Podružnična šola Vuhred ima v šolskem letu 2021/ 2022 vpisanih 38 učencev. Imamo tri oddelke: kombiniran oddelek prvega in drugega razreda, tretji razred in četrti razred. V prvi razred je vpisanih 9 učencev, ki ga poučujeta učiteljica Erika Repnik in druga strokovna delavka Sanja Pušnik. V drugi razred je vpisanih 6 učencev, ki ga poučuje učiteljica Erika Repnik. Tretješolcev je 15 in jih poučuje učiteljica Monika Ravnjak. V četrtem razredu je 8 učencev, njihova učiteljica pa je Anja Ledinek. Imamo dva oddelka podaljšanega bivanja, ki ga vodita učiteljici Lea Osrajnik in Sanja Pušnik. Poučevanje angleščine bo v letošnjem letu potekalo v prvem, drugem, tretjem in četrtem razredu. Učiteljica za angleščino je Anja Simreich. V četrtem razredu poučuje pouk glasbene umetnosti Alja Krušič, prav tako vodi OPZ Vuhred. Od 7. ure naprej na šoli poteka tudi jutranje dežurstvo, ki ga vodijo učiteljice POŠ Vuhred.  

Na šoli je pestra paleta interesnih dejavnosti: pevski zbor, Orffova skupina, folklora, dramski krožek,gibalno planinski krožek, aktivno preživljanje prostega časa, joga, atletikain šahovski krožek. Glede na stanje COVID 19 se bo izvajanje interesnih dejavnosti prilagodilo in formirale se bodo manjše skupine. Na šoli je knjižnica in računalniška učilnica. 

Posebnost šole je dobro sodelovanje s krajem in raznimi društvi v kraju: gasilci, lovci, turistično društvo in kulturno društvo. Sodelujemo na vseh krajevnih prireditvah. Vsako leto se skupaj z vrtcem organizira tradicionalnojesenkovanje»Kostanjček«, novoletna prireditev in prireditev ob materinskem dnevu. Vsako leto pa v šoli poteka novoletna čajanka za starše in zaključna prireditev ob koncu šolskega leta.Seveda se bodo v letošnjem letu prireditve odvijale glede na stanje v državi zaradi virusa COVID 19.  

Šolski vrt skupaj z učenci obdeluje učiteljica Lea Osrajnik. Lepo je poskrbljeno tudi  za urejenost okolice šole. 

Tradicionalno poteka tudi dvodnevni tabor na Lovski koči Orlica- Vuhred, kjer skupaj z lovci in gozdarji učiteljice pripravijo zanimive vsebine iz narave in tako naravo približajo učencem. Tabor poteka v mesecu maju. Tudi izvedbo tabora nam kroji COVID 19.  

Na naši šoli sta v šolski kuhinji kuharici Ružica Vimer in Tanja Grace, za čistočo šole poskrbi čistilka Helena Renat, hišniška dela pa opravi hišnik Silvo Kumer.  

V šolskih prostorih pa je v letošnjem šolskem letu tudi oddelek vrtca, v katerem za malčke poskrbita strokovni delavki Duška Langeršek in Mojca Ledinek.  

Vodja podružnične šole je Monika Ravnjak.