• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Vuhred

Podružnična šola VuhredIMG_0404
Vuhred 148
2365 Vuhred

02 887 15 01

Podružnična šola Vuhred ima v šolskem letu 2023/2024 vpisanih 47 učencev. Imamo tri oddelke: kombiniran oddelek prvega in drugega razreda, kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda in peti razred. V prvi razred je vpisanih 8 učencev, ki ga poučujeta učiteljica Erika Repnik in druga strokovna delavka Monika Ravnjak. V drugi razred je vpisanih 9 učencev, ki ga poučuje učiteljica Erika Repnik. Tretješolcev je 9  in jih poučuje učiteljica Doris Srčič. V četrtem razredu je 6 učencev, njihova učiteljica je Doris Srčič. V petem razredu je 15 učencev, ki jih poučuje učiteljica Janja Boh. Imamo dva oddelka podaljšanega bivanja, ki ga vodita učiteljici Lea Osrajnik in Monika Ravnjak. Poučevanje angleščine bo v letošnjem letu potekalo v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem razredu. Učiteljica za angleščino od 1. do 4. razreda je Anja Simreich, petošolce pa angleščino poučuje učiteljica Valentina Kavnik. Od 3. do 5. razreda poučuje pouk glasbene umetnosti Alja Krušič, prav tako vodi OPZ Vuhred. Neobvezni izbirni predmet nemščina v 4. in 5. razredu poučuje učiteljica Sonja Čoderl. Od 7.00 naprej na šoli poteka tudi jutranje dežurstvo, ki ga vodijo učiteljice POŠ Vuhred.

Na šoli je pestra paleta interesnih dejavnosti: pevski zbor, folklora, dramski krožek, lovski tabor, planinski krožek, Orffova skupina, aktivno preživljanje prostega časa. Na šoli je knjižnica in računalniška učilnica.

Posebnost šole je dobro sodelovanje s krajem in raznimi društvi v kraju: gasilci, lovci, turistično društvo in kulturno društvo. Sodelujemo na vseh krajevnih prireditvah. Vsako leto se skupaj z vrtcem organizira tradicionalno jesenkovanje »Kostanjček«, novoletna prireditev in prireditev ob materinskem dnevu. Vsako leto pa v šoli poteka novoletna čajanka za starše in zaključna prireditev ob koncu šolskega leta. Sodelujemo tudi na prireditvi ob dnevu starostnikov, prireditvi ob 8. februarju in prireditvi ob krajevnem prazniku.

Šolski vrt skupaj z učenci obdeluje učiteljica Lea Osrajnik. Lepo je poskrbljeno tudi  za urejenost okolice šole.

Tradicionalno poteka tudi dvodnevni tabor na Lovski koči Orlica – Vuhred, kjer skupaj z lovci in gozdarji učiteljice pripravijo zanimive vsebine iz narave in tako naravo približajo učencem. Tabor poteka v mesecu maju.

Na naši šoli sta v šolski kuhinji kuharici Ružica Vimer in Tanja Grace, za čistočo šole poskrbi čistilka Helena Renat, hišniška dela pa opravi hišnik Silvo Kumer.

Vodja podružnične šole je Monika Ravnjak.

Skip to content