• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Vuhred

Podružnična šola VuhredIMG_0404
Vuhred 148
2365 Vuhred

02 887 15 01

Podružnična šola Vuhred ima v šolskem letu 2017/ 2018 štiri oddelke. V prvi razred je vpisanih 13 učencev, ki ga poučuje učiteljica Monika Ravnjak. V drugi razred je vpisanih 17 učencev, ki ga poučuje učiteljica Erika Repnik. Tretješolcev je 13 in jih poučuje učiteljica Marija Vrhnjak. V letošnjem šolskem letu smo vsi zelo veseli in ponosni, da je na šoli tudi 4. razred, katerega obiskuje 11 učencev, njihova učiteljica pa je Janja Boh. Na šoli je organizirano tudi jutranje varstvo, ki ga vodi učiteljica Katja Tomažič in oddelek podaljšanega bivanja, ki ga vodi učiteljica Lea Osrajnik. Poučevanje angleščine bo v letošnjem letu potekalo v vseh štirih oddelkih. Angleščino poučuje učiteljica Melita Golob.

Na šoli se lahko pohvalimo s pestro paleto interesnih dejavnosti: pevski zbor, Orffova skupina, folklora, dramski krožek, gibalno planinski krožek, pravljični krožek in šahovski krožek. Na šoli imamo svojo knjižnico in računalniško učilnico.

Posebnost naše šole je dobro sodelovanje s krajem in raznimi društvi v kraju: gasilci, lovci, turistično društvo in kulturno društvo. Sodelujemo na vseh krajevnih prireditvah. Vsako leto skupaj z vrtcem pripravimo tradicionalno jesenkovanje »Kostanjček«, novoletno prireditev in prireditev ob materinskem dnevu. Vsako leto pa v šoli pripravimo novoletno čajanko za starše in zaključno prireditev ob koncu šolskega leta.

Obdelujemo tudi šolski vrt, mentorica je učiteljica Lea Osrajnik in lepo srbimo za urejenost okolice šole.

Tradicionalno že organiziramo dvodnevni tabor na Lovski koči Orlica- Vuhred, kjer skupaj z lovci in gozdarji pripravimo zanimive vsebine iz narave in tako naravo približamo našim učencem. Tabor poteka v mesecu maju.

V letošnjem šolskem letu pa bo potekal na naši šoli projekt »Aktivno preživljanje prostega časa«, ki ga bomo izvajali enkrat mesečno in tako otrokom podali ideje, kaj lahko v prostem času počnemo. Vodja projekta na šoli je učiteljica Janja Boh.

Vodja podružnične šole je Monika Ravnjak.