• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Vuhred

Podružnična šola VuhredIMG_0404
Vuhred 148
2365 Vuhred

02 887 15 01

Podružnična šola Vuhred ima v šolskem letu 2018/ 2019 vpisanih 51 učencev v štiri oddelke. V prvi razred je vpisanih 10 učencev, ki ga poučuje učiteljica Erika Repnik. V drugi razred je vpisanih 12 učencev, ki ga poučuje učiteljica Monika Ravnjak. Tretješolcev je 16 in jih poučuje učiteljica Anja Ledinek. Tudi v letošnjem šolskem letu je na šoli 4. razred, katerega obiskuje 13 učencev, njihova učiteljica pa je Janja Boh. Na šoli je organizirano tudi jutranje varstvo, ki ga vodi učiteljica Mojca Ledinek in dva oddelka podaljšanega bivanja, ki ga vodita učiteljici Lea Osrajnik in Katja Tomažič. Poučevanje angleščine bo v letošnjem letu potekalo v vseh štirih oddelkih. Angleščino poučuje učiteljica Melita Golob. 

Na šoli se lahko pohvalimo s pestro paleto interesnih dejavnosti: pevski zbor, Orffova skupina, folklora, dramski krožek, gibalno planinski krožek, aktivno preživljanje prostega časa, plesni krožek, ustvarjalne delavnice in šahovski krožek. Na šoli imamo svojo knjižnico in računalniško učilnico. 

Posebnost naše šole je dobro sodelovanje s krajem in raznimi društvi v kraju: gasilci, lovci, turistično društvo in kulturno društvo. Sodelujemo na vseh krajevnih prireditvah. Vsako leto skupaj z vrtcem pripravimo tradicionalno jesenkovanje »Kostanjček«, novoletno prireditev in prireditev ob materinskem dnevu. Vsako leto pa v šoli pripravimo novoletno čajanko za starše in zaključno prireditev ob koncu šolskega leta. 

Obdelujemo tudi šolski vrt, mentorica je učiteljica Lea Osrajnik in lepo srbimo za urejenost okolice šole. 

Tradicionalno že organiziramo dvodnevni tabor na Lovski koči Orlica- Vuhred, kjer skupaj z lovci in gozdarji pripravimo zanimive vsebine iz narave in tako naravo približamo našim učencem. Tabor poteka v mesecu maju. 

Vodja podružnične šole je Monika Ravnjak.