• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Podružnica Vuhred

Podružnična šola VuhredIMG_0404
Vuhred 148
2365 Vuhred

02 887 15 01

Podružnična šola Vuhred ima v šolskem letu 2019/2020 vpisanih 52 učencev v štiri oddelke. V prvi razred je vpisanih 14 učencev, ki ga poučuje učiteljica Monika Ravnjak. V drugi razred je vpisanih 10 učencev, ki ga poučuje učiteljica Erika Repnik. Tretješolcev je 12 in jih poučuje učiteljica Anja Ledinek. Tudi v letošnjem šolskem letu je na šoli 4. razred, katerega obiskuje 16 učencev, njihova učiteljica pa je Natalija Grilč, ki nadomešča učiteljico Janjo Boh, ki je na porodniškem dopustu. Na šoli je organizirano tudi jutranje varstvo, ki ga vodita vzgojiteljici Sonja Gerhold in Duška Langeršek in dva oddelka podaljšanega bivanja, ki ga vodita učiteljici Lea Osrajnik in Mateja Pisnik. Poučevanje angleščine bo v letošnjem letu potekalo v vseh štirih oddelkih. Angleščino poučuje učiteljica Valentina Kavnik. 

Na šoli se lahko pohvalimo s pestro paleto interesnih dejavnosti: pevski zbor, Orffova skupina, folklora, dramski krožek, gibalno planinski krožek, aktivno preživljanje prostega časa, ustvarjalne delavnice in šahovski krožek. Na šoli imamo svojo knjižnico in računalniško učilnico. 

Posebnost naše šole je dobro sodelovanje s krajem in raznimi društvi v kraju: gasilci, lovci, turistično društvo in kulturno društvo. Sodelujemo na vseh krajevnih prireditvah. Vsako leto skupaj z vrtcem pripravimo tradicionalno jesenkovanje »Kostanjček«, novoletno prireditev in prireditev ob materinskem dnevu. Vsako leto pa v šoli pripravimo novoletno čajanko za starše in zaključno prireditev ob koncu šolskega leta. 

Obdelujemo tudi šolski vrt, mentorica je učiteljica Lea Osrajnik in lepo srbimo za urejenost okolice šole. 

Tradicionalno že organiziramo dvodnevni tabor na Lovski koči Orlica- Vuhred, kjer skupaj z lovci in gozdarji pripravimo zanimive vsebine iz narave in tako naravo približamo našim učencem. Tabor poteka v mesecu maju.

Na naši šoli sta v šolski kuhinji kuharici Ružica Vimer in Tanja Grace, za čistočo šole poskrbi čistilka Helena Renat, hišniška dela pa opravi hišnik Silvo Kumer.

Vodja podružnične šole je Monika Ravnjak.