• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Kako smo se imeli v Ameriki

Ekipa GoLegoGo iz Osnovne šole Radlje ob Dravi, je kot perspektivna mlada ekipa dobila povabilo na svetovno prvenstvo v robotiki, ki je potekalo od 26. do 29. 4. 2017 v mestu St. Louis v Združenih državah Amerike.

V programu FIRST ® LEGO League v regiji Adria je v sezoni 2016/17 sodelovalo 85 ekip/šol, organizacij iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, v svetu pa 30.000 ekip iz 86 držav. Uspeli smo se uvrstiti v veliki finale med 26 najboljših ekip v regiji. Na finalu smo bili najmlajša ekipa. V Ameriki smo se srečali s 108 FLL ekipami s celega sveta.

LEGO® Fundacija je v sezoni 2016/17 za donacijo v višini 11.000 $ med vsemi partnerji na svetu izbrala dva in eden izmed njih je Zavod Super Glavce, ki se je odločil, da bomo donacijo za udeležbo na Festivalu v St. Louisu, ZDA, prejela naša ekipa.

Festivala v Ameriki so se skupaj z mentorjema Boštjanom in Vero Ledinek udeležili Žan Jambrošič, Denis Krajnc, Dejan Krajnc, Adam Petrič, Anže Strušnik in Anej Križanič. Pri pripravah nam je zelo pomagal Jan Krajnc, a žal ni odpotoval z nami. Na začetku sezone so v ekipi sodelovali še Hana Eva Habjan, Nika Sušek, Nuša Auberšek in Maruša Helbl, a se potovanja v Ameriko iz takšnih in drugačnih razlogov niso udeležili.

Katero mesto smo dosegli?

FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki mladim približuje znanost, jih navdušuje za raziskovanje in jih uči reševanja problemov. Spodbuja radovednost, ustvarjalnost, inovativnost, uči podjetnosti, sodelovanja, deljenja in poudarja skupinsko delo – veščine, ki jih bodo zagotovo zelo potrebovali v življenju in na poklicni poti.

Ekipe se predstavijo v štirih kategorijah. Najbolj »športna« je Tekma robotov, kjer je na podlagi števila doseženih točk zelo jasno kdo je boljši. Enakovredni deli programa, kjer ekipe predstavijo svoje opravljeno delo, uporabljene in pridobljene veščine in znanje so Vrednote, Projekt in Tehnični intervju. Ekipe samostojno skupini ocenjevalcev predstavijo svoje delo, ocenjevalci jih obiščejo tudi na stojnici, ki je nekak drugi dom in izložba ekipe na prireditvi. Predstavitev polletnega dela pri projektu traja dobrih 5 minut (veščine osredotočenega predstavljanja), preostali čas je namenjen vprašanjem ocenjevalcev.

Ves proces poteka v skladu s FLL vrednotami: ena izmed njih je Gracious Professionalism™  (poslovenjeno v prijazna strokovnost), ki poudarja prijazne odnose in spoštovanje v vsem kar počnemo in to da vsakemu udeležencu občutek, da je cenjen. Coopertition™  (poslovenjeno koopertivnost), ki združuje sodelovanje in tekmovalnost pa pomeni, da si ekipe pomagajo med seboj tudi ko tekmujejo. Lep primer je robotska igra, ki vsako leto vsebuje vsaj eno misijo, ki jo lahko ekipi na mizah opravita le s sodelovanjem. Izpostavil bi še, da je tisto, kar se otroci naučijo in odkrijejo, pomembnejše od zmage. Tudi to je ena izmed FLL vrednot.

Na finalih se sicer vedno razglasijo prve tri ekipe in dobitniki pokalov. Razen za prve tri se posebej ne poudarja, katero mesto je kdo dosegel. Vsaka ekipa dobi povratne informacije samo o svojem delu. Te temeljijo na kategorijah in ocenjevalnih intervjujih. Nobenih delnih ali primerjajočih informacij o ostalih ekipah ni na voljo.

Vseh ekip na svetu je okoli 32.000, v njih sodeluje okoli 255.000 otrok. Na svetovnem prvenstvu v St. Louisu je sodelovalo 108 ekip, razdelili so 21 pokalov in enega izmed njih je ponosno domov prinesla ekipa GoLegoGo. Teden dni prej je v Houstonu potekal podoben festival na enakem nivoju, kjer se je tudi pomerilo kakšnih 100 ekip. Podobno kot v St. Louisu so tudi tam razdelili 21 pokalov. Lahko bi torej rekli, da smo dobili enega izmed 42 pokalov, torej nedvomno spadamo med odlične ekipe tudi na mednarodnem FLL prizorišču.

V kateri kategoriji smo prejeli pokal?

Prejeli smo enega izmed šestih pokalov iz kategorije posebnih nagrad ocenjevalcev. To so posebej oblikovana priznanja za ekipe, ki so se med prvenstvom še posebej izkazale, bile zelo dinamične oz. so izstopale na več področjih hkrati in ne posebej v posamezni kategoriji. Zato se ocenjevalci skupaj odločijo in taki ekipi podelijo posebno nagrado. Nagrade ocenjevalcev omogočajo svobodo pri nagrajevanju izjemnih ekip, ki izstopajo še v čem drugem, kot pa v temeljnih delih programa.

Skratka dobili smo nagrado ocenjevalcev za posebne dosežke. Očitno smo navdušili s FLL vrednotami, saj smo skoraj v vseh ocenjevalnih kategorijah dosegli najvišjo mogočo oceno, izjemno je bila obiskana naša stojnica, bogato okrašena, z različnimi »take away« darilci, z »delavnico« izdelave brošk in seveda naši otroci, ki so izjemno komunikativni in obiskovalce dobesedno prilepijo nase – tudi v angleščini. Obiskovalcev pa je bilo res veliko. Zelo jih privlači blagovna znamka I Feel Slovenia. Ocenjevalcem smo veliko razlagali tudi kako poteka delo doma, da imamo na šoli več ekip, da vlagamo v projekt ogromno časa, da veliko delimo z drugimi in navdušujemo vse okoli nas.

Smo bili na tekmovanju ali smo šli le predstaviti naše delo?

Odgovor je oboje. Z roboti vsekakor tudi tekmujemo in tudi zelo jasno je kateri je boljši. Pravila so jasno določena, za opravljene naloge se zbirajo točke. Tekmo robotov spremljajo  referiji – sodniki, ki na koncu posamezne robotske tekme (tekma traja 2,5 minute) pregledajo in na posebnem obrazcu označijo stanje na FLL polju. Nato program sešteje točke. Vsaka ekipa ima na voljo 3 vožnje/tekme robotov. Za končno razvrstitev se upošteva rezultat najboljše vožnje.

Kar se tiče projekta, vrednot in tehničnega intervjuja, so ocenjevalni obrazci znani vsem nam otrokom, vodjem ekipe in mentorjem. Dosežek se ne ocenjuje s točkami, pač pa ocenjevalci na ocenjevalnem obrazcu glede na kriterije označijo do katere stopnje so prišle ekipe. Ekipe dobijo povratne pisne informacije – pri nas bi rekli, da gre za formativno ocenjevanje.

Bistvo programa je navduševanje mladih za raziskovanje, znanost, uporabo tehnologij v koristne namene, navezovanje stikov,  druženje, deljenje izkušenj, sodelovanje med člani ekipe in med ekipami, razvijanje podjetnosti, komunikacije in učenje za življenje.

Aljoša Šip, strokovni vodja programa in svetovalec ocenjevalec v Sloveniji nam na vseh srečanjih, turnirjih vedno znova govori, da naj otroci tekmujejo s problemi, z izzivi, z vsemi ostalimi ekipami in udeleženci pa naj ekipe sodelujejo! Za nas v Sloveniji je to očitno težko razumljivo in dojemljivo, a drži.

Turnirji/tekmovanja/dogodki so priložnost za pridobivanje novih znanj in izkušenj, predstavitev vloženega dela in dosežkov. Ekipe proslavijo svoje trdo delo skozi celotno sezono.

Nemogoče je v celoti opisati program turnirjev. To je treba izkusiti in doživeti.

Lep pozdrav!

Boštjan in Vera Ledinek

Skip to content