• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Vrednote

Vsi sodelujoči kolikor se le da ravnamo v skladu z vrednotami FIRST® LEGO® LeagueIMG_20170309_144656 (1)

FIRST® LEGO® League vrednote:

►Smo prava ekipa.
►Delamo zato, da najdemo rešitve. Vodijo in usmerjajo nas vodje ekip in mentorji.
►Zavedamo se, da naši vodje ekip in mentorji nimajo vseh odgovorov na naša vprašanja; odkrivamo in učimo se skupaj.
►Častimo duh prijateljskega tekmovanja.
►Kar odkrijemo, je pomembnejše od zmage.
►Naše izkušnje delimo z drugimi.
►Prijazno strokovnost (Gracious Professionalism™) in Koopertivnost (Coopertition™) izražamo v vsem, kar počnemo.
►Zabavamo se!

FLL-full-triangle_with-new-logo

Gracious Professionalism™ (prijazna strokovnost)

Dr. Woodie Flowers, FIRSTov državni svetovalec in redni profesor mehanskega inženiringa na uglednem massachusettskem Inštitutu za tehnologijo (MIT), je skoval izraz Gracious professionalism™.
Ko smo razmišljali o slovenski razlagi smo ga, predvsem zaradi naših otrok, poslovenili v prijazna strokovnost.
O Gracious Professionalism™ pravi: ”Duh programa FIRST spodbuja kakovostno in informirano delo na način, ki vsakemu posamezniku da občutek, da je cenjen. Z Gracious Professionalism™ se da dobro opisati del etosa, ki ga poosebljajo FIRSTovi programi. Je del tega, kar dela FIRSTove programe drugačne, edinstvene.
Gracious Professionalism™ lahko in mora vsakemu izmed nas pomeniti nekaj drugega. Kljub temu pa je mogoče povzeti nekatere izmed njegovih pomenov:
• Prijazen odnos in obnašanje pomenijo zmago za vse udeležene.
• Prijazni ljudje spoštujejo druge in to spoštovanje tudi kažejo s svojimi dejanji.
• Prijazni profesionalci veliko prispevajo k uspehu na način, ki je naklonjen drugim pa tudi njim samim! Imajo namreč posebno znanje, družba pa jim zaupa, da bodo to svoje znanje uporabili na odgovoren način.
Dolgoročno gledano je Gracious Professionalism™ del prizadevanj za življenje, ki ima nek smisel. Družbi lahko prispevamo na svoj način in hkrati uživamo zadovoljstvo ob spoznanju, da smo ravnali na pošten in razumen način. To je tista prava stvar!”

Coopertition™ (koopertivnost)

Koopertivnost združuje principe sodelovanja in tekmovalnosti. V FIRST® LEGO® League koopertivnost predstavlja prijaznost in spoštovanje med intenzivnim tekmovanjem. Koopertivnost temelji na zamisli in filozofiji, da si ekipe lahko in morajo pomagati in sodelovati med sabo, tudi ko tekmujejo. Koopertivnost vključuje učenje od sotekmovalcev in hkrati poučevanje sotekmovalcev. Učenje od mentorjev. Pomeni voditi in biti voden. Koopertivnost pomeni tekmuj, a ob tem pomagaj in omogočaj uspeh tudi drugim!

Skip to content