Galerija: Vuhred- spravljanje krompirja in športni dan