Hmeljarska zgodba

V projektni turistični nalogi z naslovom Hmeljarska zgodba predstavljamo turistični program, ki se navezuje na predstavitev etnoloških in kulturno-zgodovinskih značilnosti Radelj ob Dravi.
Učenci turističnega krožka Osnovne šole Radlje ob Dravi smo podrobneje raziskali zgodovino hmeljarstva v Radljah ob Dravi, o čemer še pričajo žal redki ohranjeni kulturno-zgodovinski spomeniki in nekateri starejši prebivalci kraja. Sklenili smo, da te vire uporabimo pri pripravi našega turističnega proizvoda na temo Turistični spominek. Sestavili smo program, ki bo naše goste različnih generacij popeljal v naravo, k podoživljanju bližnje preteklosti, k druženju in gibanju na svežem zraku. S pomočjo anketiranja vzorca potencialnih gostov smo ugotovili, koliko je naš produkt zanimiv potencialnim gostom. Naš program bi podprli ali pri njem sodelovali pristojni v Občini Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec – enota Radlje, Turistično društvo Radlje in Osnovna šola Radlje.

TPLG NALOGA 2019

Vabilo TS Velenje