Geografsko tekmovanje 2021/22

Razredi: 6. , 7. , 8. , 9. razred

Tema letošnjega geografskega tekmovanja: GORE SLOVENIJE IN SVETA.

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).Časovnica tekmovanja:

 • šolsko tekmovanje: torek, 16. november 2021 ob 13. uri
 • državno tekmovanje: sobota, 2. april 2022 ob 10. uri

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije

Literatura za šolsko tekmovanje:

 • Cigale, D., 2017. Tradicionalni sodobni odnosi človeka do gora na primeru Andov. Geografski obzornik, 64, 3–4, str. 53–62. POVEZAVA
 • Ganna Mahmoud, D., 2021. Gorovje Atlas. Geografija v šoli, 29, 2, str. 54–61. Atlas
 • Jeršin Tomassini, K., Janžekovič, M., 2015. Alpske pokrajine. Geografija 9. Zavod RS za šolstvo, str. 129–152. POVEZAVA
 • Mikša, P., Ogrin, M., Glojek, K., 2017. Od kod gorska identiteta Slovencev?. Geografski obzornik, 64, 3–4, str. 10–28. POVEZAVA
 • Stojilković, B., Polšak, A., 2021. Kjer se konča dolina in začne gora. Uvod v fizično geografijo gora. Geografija v šoli, 29, 2, str. 42–53. Uvod v fizično geografijo gora
 • Zdešar, A., 2018. Alpe niso le turistični cilj. Zavarovana območja narave v Alpah. Planinski vestnik, 2018, 10, str. 4–13. POVEZAVA

Literatura za državno tekmovanje:

 • Ferk, M., Pavšek, M., 2012. Od ledeniške krnice do čelne morene. Planinski vestnik, 2012, 2, str. 10–13. POVEZAVA
 • Humar, Ž., 2019. Prepovedani biseri. Najlepše slovenske soteske. Planinski vestnik, 2019, 6, str. 13–16. POVEZAVA
 • Keršič Svetel, M., Odar, M., Ogrin, M., Slapnik, M., Žakelj, K., Žorž, G., 2019. Doživljanje gorskih prelazov in dolin. Priročnik za
  načrtovanje interpretacije dediščine ob gorenjskem delu ceste na Vršič. Turizem, interpretacija in promet. Ljubljana: CIPRA
  Slovenija, društvo za varstvo Alp, str. 57–65 POVEZAVA
 • Mihelič, T., 2019. Ptice gora in energija obnovljivih virov. Vpliv vetrnic na gorsko okolje. Planinski vestnik, 7–8, str. 9–11. POVEZAVA
 • Mikša, P., 2021. Od gore do simbola: Triglav in njegova vloga pri Slovencih. Geografija v šoli, 29, 2, str. 6–14. Od gore do simbola
 • Remic, J., Mihelič, Z., 2018. Kako so nastale planinske poti. Planinske poti nekoč in danes. Planinski vestnik, 2018, str. 4–6. POVEZAVA

 

Poleg predpisane literature so lahko na tekmovanju vključene tudi splošne geografske in aktualne vsebine, povezane s predpisano tematiko in na državni ravni tudi z lokacijo tekmovanja.

 

Avstralija 8.r. avstralija-samostojno-delo

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje