• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Geografsko tekmovanje 2023/24

Razredi: 6. , 7. , 8. , 9. razred

Tema letošnjega geografskega tekmovanja: GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ.

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Poleg predpisane literature so lahko na tekmovanju vključene tudi splošne geografske in aktualne vsebine, povezane s predpisano tematiko in na državni stopnji tudi lokacijo tekmovanja.

Free photos of Alberta

Časovnica tekmovanja:

 • šolsko tekmovanje: torek, 14. november 2023 ob 13. uri
 • državno tekmovanje: sobota, 6. april 2024 ob 9. uri

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije

Literatura za šolsko tekmovanje:

 • Brečko Grubar, V., 2023. Naravni rezervat Škocjanski zatok in njegov pomen. Geografija v šoli, 31, 2—3. Članek v tisku.
 • Erhatič, B., Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., 2012. Krajinski park Ljubljansko barje – interpretacija kulturne pokrajine.
  Geografski obzornik, 59, 3, str. 4—13.  POVEZAVA
 • Polšak, A., 2008. Narodni park Bryce Canyon. Geografski obzornik, 55, št. 1—2, str. 10—17.  POVEZAVA
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D., 2023. Institucionalni okvir ohranjanja narave v Sloveniji. Geografija v šoli, 31, 2—3.
  Članek v tisku.
 • Stojilković, B., Stepišnik, U., Ferk, M., Breg Valjavec, M., Čonč, Š., 2023. Geodiverziteta – temelj vsega živega. Geografija v šoli, 31,
  2—3. Članek v tisku.
 • Zdešar, A., 2018. Alpe niso le turistični cilj. Zavarovana območja narave v Alpah. Planinski vestnik, 2018, 10, str. 4–13.
  (citirano 3. 1. 2023). POVEZAVA

Literatura za državno tekmovanje:

 • Geršič, M., 2016. Naravna dediščina Etiopije. Geografski obzornik, 63, 1, str. 4—16.  POVEZAVA
 • Primožič, T., 2022. Upravljanje trajnostnega turizma na zavarovanih območjih. Geografski obzornik, 69, 3—4, str. 28—35.
  POVEZAVA
 • Vovk Korže, A., Sajovic, A., 2009. Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize. Geografski obzornik,
  56, 4, str. 21—25. POVEZAVA
 • Županič, J., 2016. Guilinski kras. Geografski obzornik, 63, 2, str. 14—22. POVEZAVA
Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje
Skip to content