Geografsko tekmovanje 2019/20

Razredi: 6. , 7. , 8. , 9. razred

Tema letošnjega geografskega tekmovanja: PODNEBNE SPREMEMBE – opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva. Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov: pisnega (predpisana literatura) in terenskega (praktične vaje v pokrajini).

Hands, Protection, Protect, Tree, Globe, Earth, World

 • 264579
 • 793005
 • 211693
 • 407768
 • 431636
 • 860204
 • 490346

Časovnica tekmovanja:

 • šolsko tekmovanje: sreda, 11. december 2019
 • območno tekmovanje: četrtek, 13. februar  2020
 • državno tekmovanje: petek, 17. april 2020

Literatura za šolsko tekmovanje:

 • Kralj Serša, M., Jeršin Tomassini , K., Nemec, L., 2016. Geografija 1. I-učbenik za geografijo. Podnebne spremembe, str. 99-106. POVEZAVA
 • Posledice podnebnih sprememb. European Commission.  POVEZAVA
 • Kovačič, A., 2019. Ko se človek igra boga. Gea, september 2019, str. 6-12  (glej spodaj “Datoteke za prenos”)
 • Bercko, V., Kutin Lednik, A., Červek, U., 2019. Pljuča Zemlje se dušijo v dimu. Večer. POVEZAVA
 • Kočar, J., 2012. Tuvalu in njegova ranljivost na dviganje morske gladine. Geografija v šoli, 21, 3, str. 55-62. (glej spodaj “Datoteke za prenos”)

Literatura za območno tekmovanje:

 • Vertačnik, G., Bertalanič, R., Draksler, A., Dolinar, M., Vlahović, Ž., Frantar, P., 2018. Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011. Povzetek. Ljubljana, ARSO, str. 2-14. POVEZAVA
 • Ogrin, D., 2012. Podnebni trendi po letu 1850. Geografija v šoli, letnik 21, 1–2, str. 72-82. (glej spodaj “Datoteke za prenos”)
 • Cegnar, T., 2018. Vpliv vremena, podnebja in njegovih sprememb. V: Vrdelja, M., Kovač, N., Lampič, V. Podnebje, okolje in alergije. Ljubljana, NIJZ, str. 6–7. POVEZAVA
 • Hojs, A., Pohar, M., Perčič, S. Podnebne spremembe in zdravje. V: Vrdelja, M., Kovač, N., Lampič, V. Podnebje, okolje in alergije. Ljubljana, NIJZ, str. 8–9. POVEZAVA
 • Vintar Mally, K., 2011. Spreminjanje podnebja v Afriki. Geografski obzornik, 58, 4, str. 9–18. POVEZAVA

Literatura za državno tekmovanje:

 • Brečko Gruber, V., Kovačič G., Kolega, N. 2019. Podnebne spremembe vplivajo na pogostejše poplave morja. Geografija v šoli, 27, 3, gradivo v tisku.
 • Davidović, D., Vovk Korže, A., Lužnik, J. 2019. Politični ukrepi Evropske unije za reševanje podnebne krize. Geografija v šoli, 27, 3, gradivo v tisku.
 • Vertačnik, G., Dolinar, M., Sušnik, A., Gregorič, G., 2017. Mraz, pozeba in sneg konec aprila 2016. Ujma, 31, str. 44– 53. POVEZAVA
 • Gray, R., 2016. Shocking images show how global warming is causing Europe’s glaciers to retreat by hundreds of feet a year. MailOnline. POVEZAVA

 

 

Avstralija 8.r. avstralija-samostojno-delo

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje