Geografsko tekmovanje 2022/23

Razredi: 6. , 7. , 8. , 9. razred

Tema letošnjega geografskega tekmovanja: GEOGRAFIJA VODA.

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Poleg predpisane literature so lahko na tekmovanju vključene tudi splošne geografske in aktualne vsebine, povezane s predpisano tematiko in na državni stopnji tudi lokacijo tekmovanja.

Free photos of Alberta

Časovnica tekmovanja:

 • šolsko tekmovanje: torek, 15. november 2022 ob 13. uri
 • državno tekmovanje: sobota, 2. april 2022 ob 10. uri

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije

Literatura za šolsko tekmovanje:

 • Chwastyk, M. W., Berman-Vaporis, I., 2021. Planet oceanov. National Geographic Slovenija, 16, 5, str. 76–81. Planet oceanov
 • Holland, J. S., 2021. Reševanje koralnih grebenov. National Geographic Slovenija, 16, 5, str. 82–101. Koralni grebeni
 • Triglavska jezera. Slovenski vodni krog. RTV SLO. POVEZAVA
 • Jeršin Tomassini, K., Janžekovič, M., 2015. Vode. Geografija 9. ZRSŠ, str. 34–38. POVEZAVA
 • Koprski zaliv. Slovenski vodni krog. RTV SLO. POVEZAVA.
 • Polšak, A., 2022. Ribištvo v Sloveniji. Geografija v šoli, 30, 2. Ribištvo v Sloveniji
 • Rman, N., Mozetič, S., Matoz, T., 2014. Simulacija toka podzemne vode v modelu vodonosnika. Geološki zavod Slovenije. POVEZAVA
 • Uradni list d.o.o. Ukrepi danes za jutri – pravica do pitne vode v Ustavi RSPOVEZAVA

Literatura za državno tekmovanje:

 • Brečko Grubar, V., Kovačič, G., 2022. Geografsko raziskovanje in pomen poznavanja krajevnih vodnih virov. Geografija v šoli, 30, 2. (članek v tisku)
 • Brenčič, M., 2015. Podzemna voda. Proteus, 77, 6, str. 246–254
 • Folger, T., 2020. Tako neizmerna, a tako krhka. National Geographic Slovenija, 15, 12, str. 50–81.
 • Natek, K., 2015. Poplave v mestih. Geografski obzornik, 62, 4, str. 4–12. POVEZAVA
 • Zupančič, J., 2021. Nilska vojna za vodo. Ljubljansko geografsko društvo. POVEZAVA

PRIPOROČENA DODATNA LITERATURA:

 • Kovačič, G., Brečko Grubar, V., 2019. Vpliv podnebnih sprememb na oskrbo z vodo v slovenski Istri. Geografija v šoli, 27, 3, str. 35–41.
 • Rman, N., 2013. Uporabnost učnega modela medzrnskega vodonosnika za izboljšanje poznavanja dinamike podzemne vode. Geologija, 56, 2, str. 257–264. POVEZAVA
 • Vovk, A., 2022. Problemi z odtokom meteornih voda. Geografija v šoli, 30, 2. (članek v tisku)
 • Vrhovec, T., 2005. Oceani in spreminjanje podnebja. Geografski vestnik, 77, 1, str. 67–77. POVEZAVA
Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje