Male sive celice

Razredi: 7. , 8. , 9. razred

Interesna dejavnost  Male sive celice preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev. Dvaintrideset tekmovalnih šol iz osmih različnih regij Slovenije se preizkusi v znanju matematike, logike, poznavanju kulturne dediščine, športa, družbe, astronomije, kemije, biologije, tehnike, gospodinjstva, zgodovine, geografije, človeškega telesa in glasbe

Male sive celice je namenjen vsem učencem, ki želijo svoje znanje, ki ga pridobijo pri posameznih učnih urah še obogatiti in nadgraditi. Ekipe se že v začetku šolskega leta, v mesecu septembru, udeležijo ekipnega tekmovanja preko spleta. Najboljše ekipe se udeležijo območnega tekmovanja.

Naloge v studijskem delu:

 1. Napaka pa taka – 3 naloge na katere odgovarjata obe ekipi hkrati. Ugotoviti je potrebno zaradi katere besede (samo ena) je trditev neresnična. Zapisati je potrebno pravilno besedo, da bo trditev držala.
  Čas za odgovor: 15 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinaša 5 točk.
 2.  Štiri enaka vprašanja za obe ekipi
  Čas za odgovor: 15 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinaša 5 točk.
 3. Hitre celice
  Devet enakih zaporedij soglasnikov za obe ekipi.
  Čas za odgovor (pritisk na gumb) : 5 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinese 2 točki.
 4. Možganski labirint
  Ekipa A zapusti studio, ekipa B ostane v studiu. Naprej ekipa B pošlje enega od tekmovalcev v labirint. Tista dva, ki ostaneta zunaj, sotekmovalca usmerjata proti izhodu iz labirinta, njegovo gibanje pa spremljata na velikem zaslonu. Tekmovalec v labirintu ima zavezane oči in mora sproti pobirati črke njem. Ko pride iz labirinta oz. ko se čas izteče, morajo tekmovalci ekipe A in ekipe B iz nabranih črk sestaviti najdaljšo možno besedo.
 5. Brihtolin je igra spomina za t. i. jokerja, ki je na vrsti tik pred zadnjim sklopom vprašanj. Brihtolin pri enem izmed zadnjih vprašanj lahko ekipi, ki zmaga v tej igri, prinese dvojne točke; Igra poteka tako, da tekmovalci vidijo pet različnih podob, ki jih povezuje skupno vsebinsko polje.
 6. Štiri enaka vprašanja za obe ekipi Pri zadnjem vprašanju dobi točke tista ekipa, ki se najbolj približa rešitvi. Vsak pravilen odgovor je vreden 5 ali 10 točk (odvisno od brihtolina).

Čas za odgovor: 15 sek

Če ekipa odgovora ne izbere, se šteje kot da bi bil odgovor nepravilen, se pravi 0 točk. Kot uradni se upošteva prvi odgovor, ki ga poda katerikoli član ekipe s pritiskom na gumb ali z zapisom.

Vsaka ekipa določi kapetana, ki izbira/zapisuje odgovore ekipe. V primeru izrednih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, se o dokončnosti izbranih in potrjenih odgovorov odloči tričlanska komisija, ki je prisotna med snemanjem v režiji.

Več je zapisano na spletni strani RTVSLO.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.