Raziskovano delo – geografija

Razredi: 8. , 9. razred

Kdor ima poleg ustvarjalne žilice tudi veliko raziskovalnega  talenta, je dobrodošel pri geografskem raziskovalnem delu. Namen tovrstnega dela je prepoznati določen geografski pojav v pokrajini in ga  s teoretičnim znanjem in praktičnimi preizkusi dokazati in predstaviti. V okviru interesne dejavnosti se izdeluje raziskovalna naloga, ki sodeluje na razpisu Mladi raziskovalci Koroške (MRK). Najboljše raziskovalne naloge so predlagane na državno tekmovanje, kjer se naloge predstavijo tričlanski strokovni komisiji.  Vse tekmovalce na območnem tekmovanju pa čaka, ne glede na rezultat, nagradna ekskurzija v eno izmed slovenskih pokrajin.

RAZISKOVALNA NALOGA 2013 srebrno priznanje na državnem tekmovanju

RAZISKOVALNA NALOGA 2014 srebrno priznanje na državnem tekmovanju

RAZISKOVALNA NALOGA 2015 zlato priznanje – 1. mesto na državnem tekmovanju

RAZISKOVALNA NALOGA 2016 zlato priznanje – 1. mesto na državnem tekmovanju

RAZISKOVALNA NALOGA 2017 srebrno priznanje na državnem tekmovanju

RAZISKOVALNA NALOGA 2017 bronasto priznanje na državnem tekmovanju

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje