Raziskovano delo – geografija

Razredi: 7. , 8. , 9. razred

Kdor ima poleg ustvarjalne žilice tudi veliko raziskovalnega  talenta, je dobrodošel pri različnem raziskovalnem delu npr. geografskem, zgodovinskem, sociološkem… Namen tovrstnega dela je prepoznati določen npr. geografski pojav v pokrajini in ga s teoretičnim znanjem in praktičnimi preizkusi dokazati in predstaviti. V okviru interesne dejavnosti se izdeluje raziskovalna naloga, ki sodeluje na razpisu Mladi raziskovalci Koroške (MRK). Najboljše raziskovalne naloge so predlagane na državno tekmovanje, kjer se naloge predstavijo tričlanski strokovni komisiji.  Vse tekmovalce na območnem tekmovanju pa čaka, ne glede na rezultat, nagradna ekskurzija v eno izmed slovenskih pokrajin.

RAZISKOVALNA NALOGA 2013  srebrno priznanje  na področju geografije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2014  srebrno priznanje na področju geografije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2015   zlato priznanje na področju geografije – 1. mesto na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2016 zlato priznanje na področju geografije – 1. mesto na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2017  srebrno priznanje na področju geografije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2017  bronasto priznanje na področju geografije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2019  bronasto priznanje na področju geografije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

RAZISKOVALNA NALOGA 2021bronasto priznanje na področju sociologije na državnem tekmovanju (mentorica Branka Roškar)

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje