• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP-Obdelava gradiv kovine 9.razred

Obdelava gradiv kovine je enoleten predmet v 9. razredu.
Predmetu je namenjena ena ura tedensko in tako opravimo 32 ur v šolskem letu.

Vsebina oz. cilji predmeta
Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:
– varstvo pri delu
– industrijski in obrtniški način proizvodnje
– lastnosti kovin
– preskušanje lastnosti kovin
– varno rabo orodij in obdelovalnih postopkov za obdelavo kovin
– izdelave sestavnih delov izdelka
– montaže in kontrole izdelka
– analiza in izračun cene izdelka
– okoljska vzgoja (odpadna embalaža).

Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni otrokovim
sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko
obdeluje. Učenec spoznava gradiva ob praktični izdelavi predmetov.
Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko odnese domov.
Pri tem predmetu bo učenec razvijal ročne spretnosti, natančnost ter si oblikoval estetski odnos in
ustvarjalnost. Želja je, da bi učenci vzljubili tudi ročno delo. Vsako leto opazujem učence pri praktičnem delu
in ugotavljam, da prav vsi radi izdelujejo razne predmete. Ko je izdelek dokončan, ga učenci z veseljem
predstavijo ostalim in so nanj ponosni, saj vedo, da so izdelek izdelali sami in vanj vložili veliko truda. Predmet
je torej priložnost, da učenci razvijajo ročne spretnosti, ki so vedno slabše razvite. S praktičnim delom
učencem nudimo, da odkrijejo tudi druge spretnosti in sposobnosti, kot so jih sicer vajeni odkrivati pri pouku.
Vemo, da je trenutno v Sloveniji naravoslovje podhranjeno in da so se v preteklosti naravoslovni poklici
zanemarjali. Pri tem predmetu imajo učenci možnost, da se navdušijo za katerega izmed naravoslovnih
poklicev.
Ocenjevanje predmeta
Pri obdelavi gradiv ocenjujemo izdelke. Poudarek je pri natančni izdelavi, upoštevanje pravilne izbire in
uporabe obdelovalnih postopkov, varne in pravilne rabe orodij ter prizadevnost pri delu. Pomemben je tudi
napredek posameznega učenca.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content