• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP GLASBENA DELA – 8. razred (IP-GLD)

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta Glasbena dela je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Izbirni predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Učenci se ob ustvarjanju sproščajo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke. Učenci poustvarjajo vokalne, inštrumentalne  in vokalno-inštrumentalne vsebine, izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti in improvizacijo. Izbirni predmet je zasnovan po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Učni načrt, ki je ciljno in razvojno procesno zasnovan, poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega kulturnega okolja šole. 

Učitelj je pri glasbenih izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec. 

CILJI PREDMETA: 

Učenci ob zaključku predmeta: 

– obvladajo temeljno tehniko petja in igranja na različna glasbila; 

– stopnjujejo spretnost petja in inštrumentalne igre;  

– razvijajo občutek za igro v ansamblu, v skupini; 

– izvajajo različne glasbene zvrsti, predvsem pa popularno; 

– oblikujejo lastne spremljave na dano besedno ali melodično vsebino; 

– improvizirajo ritmične in melodične vsebine; 

– pozorno poslušajo in vrednotijo izvajane ter ustvarjene primere;  

– obvladajo repertoar inštrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo v ansamblu; 

– obvladajo temeljno orientacijo v glasbenem zapisu. 

 

OCENJEVANJE: 

Dosežki glasbenega dela se vrednotijo tako, da se sprotno preverja razvoj elementov glasbenih dejavnosti. Učence bom na to opozarjala in jih seznanjala z načinom ocenjevanja in kriteriji. V ospredju ocenjevanja je odnos do skupinskega dela in odgovornost do končnega izdelka.  

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content