IP – Literarni klub

Je knjiga tvoja najboljša prijateljica?  Se zvečer skrit/a pod odejo in s knjigo v roki napotiš v neznane svetove? Se veseliš in jočeš s knjižnimi junaki? Morda med uro matematike v zvezek namesto računov zapisuješ svoje misli, sanje, želje? Pišeš pesmi? Dnevnik? …

Če si na vsaj eno vprašanje odgovoril/a z DA, potem je literarni klub namenjen TEBI.

Literarni klub je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu. Obsega 35 ur (1 ura na teden) in nadgrajuje predmet slovenščina.

Predmet zajema dve področji: branje (bralni klub) in ustvarjanje (pisanje) leposlovnih besedil.

Bralni klub: učitelj učencem priporoča primerne knjige in sprejema njihove pobude za branje. Branje se povezuje z gibanjem Bralna značka in S knjigo v svet.

Leposlovno pisanje:  je (po)ustvarjalno pisanje učencev. Učenci pišejo literarna (in novinarska) besedila in jih objavljajo v razrednem listu, šolskem glasilu, šolskih radijskih oddajah.

Predmet se povezuje tudi s Tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje in s sodelovanjem na raznih literarnih natečajih.

Vsebine in metode dela

Literarni bralec (ljubitelj knjig, Bralna značka, S knjigo v svet, Rastem s knjigo, lasten izbir najljubših knjig)

Branje književnosti (kakovostna in trivialna književnost, identifikacija, bralčeva svoboda)

Pogovor o prebranem (predstavljanje in utemeljevanje svojih stališč; spoznavanje dialoškosti branja književnosti – nujnost bralčevega sooblikovanja besedila, legitimnost lastnega mnenja)

Ustvarjalnost (ustvarjanje doživljajskih, domišljijskih in esejistična besedil; pisanje različnih literarnih zvrsti; preoblikovanje jezika/vzorcev besedil) in poustvarjalnost (posnemanje besedil, vaje v slogu)

Vključevanje IKT (e- knjige, StoryJumper, StoryboardThat, Poem Generator ipd.)

Razredni in šolski literarni list

Branje pod krošnjami dreves

Razredna knjižnica

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.