• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP-Nemščina 1, 2, 3

Znanje tujega jezika dobiva v današnjem času vse večji pomen, saj nam omogoča lažji dostop do informacij na vseh področjih. Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi in drugi najbolj razširjen jezik v Evropski uniji in ima poleg angleščine velik sporazumevalni obseg v svetovni komunikaciji in zlasti v Evropi.

Tako na šoli omogočamo izbiro nemščine kot obvezni izbirni predmet, ki se začne izvajati v 7. razredu in nato nadaljuje v 8. in 9.  razredu. V 7. razredu lahko pričnejo začetniki, večina učencev pa nadgrajuje znanje preteklih treh let, ko so obiskovali nemščino kot neobvezni izbirni predmet. Pouk se prilagaja sodobnim izzivom in se izvaja  dve uri tedensko. Ocena se pridobi pri ustnem in pisnem sporočanju.

Teme se navezujejo na ožje in širše okolje učenca, ki spodbujajo in razvijajo vse sporazumevalne dejavnosti in so prilagojene ciljem posameznega razreda. Učenci zaznavajo tudi značilnosti dežel nemško govornega območja, njihovo kulturno raznovrstnost, zavedajo se podobnosti in razlik med jeziki, ljudmi, razvijajo občutljivost ter razumevanje za drugačnost.

Učenčeva znanja dopolnjujemo že z dolgoletnim sodelovanjem osnovne šole naše sosede iz Eibiswalda in različnimi tematskimi ekskurzijami, ki

dodatno motivirajo napredek posameznika in omogočajo navezovanje stikov v tem jeziku. Širše jezikovne izkušnje spodbujajo intelektualno rast učenca. Željeno je, da učenec izbirni predmet obiskuje vsa tri leta, saj si tako pridobi temeljne osnove za nadaljnje učenje in praktično rabo tujega jezika.

 

 

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content