• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP- Obdelava gradilv LES, OGL 7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet: Obdelava gradiv – LES

Les je najbolj razširjena biomasa v biosferi, je naravni material, ki ga praviloma pridobivamo iz debla različnih vrst dreves. Kar 60% Slovenije prekrivajo ohranjeni naravni gozdovi, zaradi tega je les nacionalna surovina. Les je ekološko, naravno in povsem obnovljivo gradivo. Prednost lesa v Sloveniji je, da je lokalno, torej lahko dostopen material. V hiši, ki je zgrajena iz lesa je tako na primer veliko boljša bivalna klima, kot v objektu iz drugih materialov saj je les naraven material. Les ima prijeten naraven vonj in barvo, ki prinaša občutek topline in pozitivno vpliva na ljudi. Prav tako je topla na otip površina lesa.

 

Vsebina: Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem poglobitev in povezavo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponujajo jim nova spoznanja o lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – LES obdelujemo predvsem lesna gradiva (vezana plošča, furnir, iverne plošče, deščice, letvice itd), ob njih pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Učenci iščejo samostojne rešitve pri konstruiranju predmetov in sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Pri delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Spoznajo določene elemente organizacije dela, planiranja proizvodnje in ekonomike. Posebno pozornost posvetimo varnosti pri delu.

Cilji: • učenci poglobijo znanje o lesnih gradivih

  • preizkušajo lastnosti in uporabnost različnih vrst lesa
  • izdelajo najmanj dva izdelka: enega po lastni zamisli, drugega v okviru projektne naloge
  • v okviru projektne naloge izdelajo uporaben predmet, npr. stojalo za zgoščenke, čoln s pogonom na elastiko, igrače itd.
  • spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo lesa in ostalih gradiv
  • ob izdelavi predmetov spoznavajo merilne in zarisovalne pripomočke
  • seznanijo se s postopki spajanja lesnih gradiv (lepljenje, žebljanje, vijačenje) in jih uporabijo pri izdelavi predmetov
  • spoznajo in uporabijo različne postopke obdelave površine predmeta
  • naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave.
Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content