• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP Okoljska vzgoja 1 7.razred

Izbirni predmet temelji na spodbujanju »okoljske pismenosti«, ki naj bi jo, glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta, pridobili vsi državljani. Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost (po Unescu).

Pri predmetu gre za usposabljanje učencev, da bodo boljše razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju naravnih virov.

Učenci:

  • spoznajo, da je večina okoljskih problemov posledica človekovih posegov v naravne procese;
  • spoznajo in povežejo najpomembnejše podatke in trende o stanju okolja v domačem okolju, v Sloveniji in v svetu;
  • se naučijo kritično razmišljati, tehtati različne poglede, upoštevati argumente več strani in predlagati rešitve;
  • razvijanje občutljivosti za probleme okolja z izkušnjami v naravnem okolju (terensko delo, tabori, gozdne učne poti);
  • spoznajo pomen in načine varčevanja in gospodarnega ravnanja z naravnimi viri.

Teme, ki se jih dotaknemo: voda, zrak, energija, tla, biotska pestrost, okolje kot povezan sistem, okolje preteklosti in prihodnosti in načini življenja.

Cilje bomo dosegli z  uporabo široke palete učnih oblik, metod in pristopov (problemski pouk, projektno učno delo, didaktične igre, igre vlog, terensko delo, okoljske akcije, eksperimenti, …) in na ta način približati okoljsko vzgojo učencem na kar se da domač, prijeten način, kjer se bodo učenci lahko izkazali na različnih področjih (likovnem, raziskovalnem, govornem,…)

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content