IP -Gledališki klub

Izbirni predmet: GLEDALIŠKI KLUB

»Svet je oder, kjer igra vsak svojo vlogo.«

(W. Shakespeare)

Dragi učenec/učenka!

 

Ali boš v šolskem letu 2022/2023  obiskoval/-a 7., 8. ali 9. razred in si morda želiš aktivno sodelovati pri dramatizacijah na šolskih prireditvah ali si ogledati katero izmed gledaliških predstav? Morda še nimaš toliko znanja in bi se rad/-a natančneje poučil/-a o gledališču?

Potem ti predlagam, da si izbereš izbirni predmet gledališki klub, ki ti ponuja vse to in še več.

 

Gledališki klub je enoletni izbirni predmet za učence od 7. do 9. razreda, ki je na urniku enkrat tedensko, skupaj letno mu bomo namenili 35 ur.

 

Kaj lahko učenci pričakujete od izbirnega predmeta?

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti, ki so ji dodane nove vsebine (dejavna gledališka vzgoja, dramska besedila, dramska zgodovina, zgodovina gledališča).

 

Pri urah gledališkega kluba se boste z učiteljico pogovarjali o gledališču, kje in kdaj se je pojavilo in se seznanili z razvojem gledališča skozi čas.

Igrali se boste pantomimo, se preizkušali v posnemanju glasov in gibov, nastopanju pred občinstvom, poskušali se boste znebiti treme pred nastopanjem, urili boste pravilno izgovarjavo, se preizkušali v pisanju dramatizacij, saj boste ustvarjali svoja krajša dramska besedila in nastopali v kratkih prizorih, prozna besedila pretvarjali v dramska ter dramatizacije gledališko uprizorili na šolskih in krajevnih prireditvah.

 

Predviden je tudi ogled gledališke in/ali baletne predstave. Stroške vstopnice krijejo starši.

 

GRADIVA, PRIPOMOČKI: velik črtni zvezek

 

OCENE: V vsakem ocenjevalnem obdobju boste pridobili po eno ustno oceno, in sicer na naslednja načina:

  1. Pretvorba različnih besedil v dramsko besedilo
  2. Sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov (šolske prireditve, nastopi pred razredom, priprava dramatizacije)

 

Mentorica: Valerija Tertinek, prof. slovenščine

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.