• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP Šport za sprostitev, Šport za zdravje – 7., 9. razred (IP-ŠSP, IP – ŠZZ)

Namen enoletnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. 

Vsebine: splošna kondicijska priprava, jogging, tek, aerobika in ples, pohodništvo, kolesarjenje, tenis, plezanje po umetni steni, itd.  

SPLOŠNI CILJI 

Z izbranimi programi uresničujemo splošne cilje izbirnih predmetov: 

  • skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje,
  • usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj,
  • krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase,
  • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,
  • razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad,
  • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.
Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content