• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

IP Turistična vzgoja 7. razred

Gre za enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur.

Aktivne metode učenja v učilnici in na terenu (izdelava razglednice, prospekta, fotografiranje, uporaba literature …).

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:

– se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;

– spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnosti ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;

– spoznavajo način pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu;

– spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino.

Vsebine (poglavja):

– Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi,vrste turizma),

– Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene),

– Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti,  trgovine, …),

– Odnos do gostov (turistični bonton),

– Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja),

– Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike),

– Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba).

Delo na terenu:

– ogled turistične agencije,

– obisk hostla ali hotela,

– obisk turistične kmetije,

– obisk sejma Alpe-Adria,

– ogled pozabljenih kulturnih spomenikov.

Našteti predlogi so v ožjem izboru, a se lahko, med letom, na željo učencev tudi spremenijo.

Izbirni predmet se ocenjuje številčno, zanj veljajo ista pravila kot za obvezne. Pri turistični vzgoji ocenjujemo znanje učencev o turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine. Ocenimo lahko tudi pisni izdelek (npr. poročilo, referat, seminarsko nalogo), nastop, delo v skupini.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content