• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

NIP računalništvo 4. razred

Opredelitev predmeta NIP računalništvo 4. razred

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijskokomunikacijskih
tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc.

Orodja, ki jih bomo uporabili

Splošni cilji

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno
  samopodobo,
 • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
 • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in
  strokovno terminologijo.
Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content