NIP Šport

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Vključuje tako vsebine, s katerimi poglabljamo znanja pridobljena pri rednem pouku športa, kot tudi vsebine, s katerimi osvajamo nova znanja, ki jih v rednem programu ni:

  • športne dejavnosti za razvoj splošne aerobne vzdržljivosti (tek, dejavnosti na snegu, aerobika),
  • športne dejavnosti za razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti (ples, igre z loparji, ravnotežnostne spretnosti, zadevanje tarč) in
  • športne dejavnosti za razvoj moči (akrobatika, skoki, plezanje, borilni športi).

Namenjen je učencem, ki imajo radi športne vsebine.

Je enoletni predmet in poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika.

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.