• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

NIP ŠPORT

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.  

Neobvezni predmet šport je namenjen vsem, ki si želijo več telesne dejavnosti kakor jo nudi redni program športa. Učenci utrjujejo gibalne sposobnosti in spoznavajo nove gibalne vzorce, ki jih uspešno uporabljajo v športnih aktivnostih in igrah.

Namenjen je učencem, ki imajo radi športne vsebine.  

Je enoletni predmet in poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. 

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content