• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Robotika v tehniki

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o senzorjih, ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. Uporablja se Lego Mindstorms EV3 robot,  Raspberry Pi Pico ali Micro:bit v povezavi z Lego Tehnics.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih učilnicah z računalniki. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka.

Učenci in učenke lahko izberejo predmet v 8. razredu.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Predmet robotika v tehniki je ciljno naravnan. Učenci in učenke pri predmetu:

• spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije,

• spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje,

• berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje,

• načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele,

• uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov,

• razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti,

• poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav,

• naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično presojajo vpliv tega področja na tehnologijo in okolje,

• pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij, periodičnega tiska in interneta,

• z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje,

• razvijajo sposobnost za delo v skupini,

• razvijajo psihomotorične sposobnosti,

• pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,

• spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva … in sposobnosti, ki jih potrebujejo zanje.

Učni načrt

Tekmovanja:

http://www.fll.si/

http://www.robobum.uni-mb.si/

Robot:

EV3 Roboti: http://www.lego.com/en-gb/mindstorms/build-a-robot

Roke:

http://www.thenxtstep.com/2012/06/grab-and-lift-mechanism.html

Goseničarji:

Gripp3r: http://www.lego.com/en-gb/mindstorms/build-a-robot/gripp3r

Umerjanje senzorja:

http://drpineda.ca/using-nxt-light-sensor-in-ev3.html

Program:

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/download-software

 

 

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.

Skip to content