IP – Izbrani šport 8.razred (IP- IŠP)

Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa. V tem šolskem letu bomo ponudili nogomet in gimnastiko.

 CILJI:

  • z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
  • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
  • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
  • spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa,
  • poznati določena pravila izbranega športa,
  • razumeti vpliv izbranega športa na organizem,
  • povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba …) z izbranim športom, spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu,
  • spoštovati pravila športnega obnašanja, doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.
  • Pri programu izbrani šport učenci poglabljajo znanja izbranega športa.

 NOGOMET

Opis: Pri izbirnem predmetu dopolnjujemo znanje nogometa. Pri predmetu skozi igro spopolnjujemo tehnično in taktično znanje nogometne igre. Učenci se podrobneje naučijo pravil ter sojenja. Predmet poglablja razumevanje vplivov gibalnih dejavnosti na telo, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika.

GIMNASTIKA

Pri gimnastiki se bomo lotili tako orodne telovadbe kot tudi ritmičnih vsebin. Poudarek bo na pridobivanju mišične mase rok, ki je osnova za  izvedbo gimnastičnih prvin. Učenci bodo spoznali in se naučili sestav na parterju, dvovišinski bradlji, bradlji, krogih in gredi. Utrjevali elemente na parterju ter spoznali ritmiko (kiji, obroči, trakci, žoge). Zahtevnost elementov je kar visoka, zato je gimnastika primerna za tiste, ki jim je šport blizu in bodo z veseljem pristopili k novim izzivom.

 

Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje

Datoteke za prenos

Ni datotek za prenos.