“Korak k sončku”

Drugačnost … pojem, ki  kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre … eni smo veliki, drugi majhni … eni imajo gibalno težave, drugi težave z zdravjem … Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje … vse to in še več je inkluzija.    ( mag. Mojca Vaupotič )

Na naši šoli se že tretje leto v sodelovanju z zvezo Sonček  (Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenija) izvaja projekt Korak k sončku. Cilj projekta je razumevanje in sprejemanje vsakršne drugačnosti. V okviru tega projekta bomo med drugim izvedli tudi delavnice v sodelovanju z varovanci Varstveno delovnega centra Muta. Srečanja imamo načrtovana oktobra, decembra, februarja, aprila in junija. Na delavnicah bomo skupaj brali pravljice in se pogovarjali na temo sprejemanja, strpnosti in spoštovanja ter ob prijetnem in sproščenem vzdušju skupaj ustvarjali.

Na delavnice so povabljeni učenci 2., 3. in 4. razredov. Učenec, ki bo sodeloval najmanj pri treh delavnicah, bo povabljen na zaključni »palačinka« piknik v mesecu juniju in si prislužil tudi posebno priznanje.

1. delavnica bo v ponedeljek, 8.10.2018 ob 16.00 v OŠ Radlje ob Dravi.

Vodja projekta: Andreja Urh Bijol, prof.def.