Lutke bogatijo otroški svet

Od sredine septembra 2018 in vse do januarja 2019 smo s skupino učenk lutkovnega krožka iz 4. in 5. razreda pripravljali lutkovno igrico “Veverica Vilma in izgubljeni lešniki”. Avtorica knjige in glasbe je ga. Simona Svanjak, ki nas je skozi igrico tudi spremljala z OPZ. Da smo igrico lahko zaigrali, smo  morali izdelati lutke, sceno in se redno enkrat tedensko dobivati za samo dramatizacijo.  Igrico smo v petek, 15.2.2019,  zaigrali učencem od 1. do 5. razreda.  Menim, da smo učence navdušili in jim popestrili pouk.