Microbit in računske operacije

Microbit in računske operacije

Program za poštevanko je uporaben od 3. razreda naprej. Uporablja se predvsem za vajo poštevanke in drugih računskih operacij.

Učenci razredne stopnje sami napišejo program z blokci in ga preizkusijo. Nato vadiji poštevanko.

Povezava do programa za seštevanje: https://makecode.microbit.org/_MF545eD8a06p

Program v osmem razredu napišemo še v programskem jeziku Python.