• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Nagrajenci EITA 2023

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi in Šolski center Ptuj sta letošnja dobitnika evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo najboljšim projektom in sodelujočim učiteljem podeljuje Evropska komisija. Njen namen je proslaviti dosežke učiteljev in šol, promovirati inovativne prakse učenja in poučevanja ter izpostaviti pomen programa Erasmus+ pri povezovanju učiteljev iz vse Evrope.

25. septembra je Evropska komisija uradno razglasila letošnje nagrajence. Teh je skupaj 93 iz 32 držav, med njimi pa tudi dve slovenski instituciji.

Evropsko nagrado za inovativno poučevanje Evropska komisija podeli odličnim projektom v okviru programa Erasmus+, vsako leto na posebno tematiko – letošnja je bila izobraževanje in inovativnost v povezavi z evropskim letom spretnosti. Izbor nagrajencev opravijo posamezne nacionalne agencije, v Sloveniji je to CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Predstavniki nagrajenih institucij bodo novembra odpotovali v Bruselj, kjer se bodo zbrali na slavnostni razglasitvi nagrajencev, čas pa bodo izkoristili tudi za druženje in izmenjavo odličnih pedagoških praks.

Evropska nagrada za inovativno poučevanje pomeni pomembno potrditev vsem sodelujočim v nagrajenih projektih in je priznanje za odlične pedagoške prakse, ki se kažejo v okviru projektov Erasmus+ in odražajo v rednem pedagoškem delu na vseh ravneh izobraževanja.

Projekt proSTEMgirls je motiviral in opolnomočil učiteljice in dekleta v višjih razredih osnovne šole na t. i. področju STEM, ki je angleška kratica za predmete Science, Technology, Engineering in Mathematics. Gre za angleški izraz, ki označuje širšo skupino področij in disciplin, povezanih z znanostjo in tehnologijo ter vključuje predvsem matematiko, naravoslovje, računalništvo, inženiring in sorodne discipline. V okviru projekta sta slovenska in srbska šola sodelovali pri dejavnostih, kot so delavnice Micro:bit za začetnike v programiranju, uporaba laserskega gravirnega stroja in odprtokodne programske opreme (Inkscape) za oblikovanje in ustvarjanje različnih izdelkov. V projektu so z laserskim gravirnim strojem nastali številni uporabni in estetski izdelki, predvsem pa je projekt izboljšal kompetence učiteljic in učenk (dekleta, stara od 10 do 14 let) na področju STEM ter spodbujal inovativnost, ustvarjalnost, sodelovanje in inkluzijo.

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/index_en

Boštjan Ledinek

Skip to content