Naravoslovni dan – gozd ( 1.b razred )

NARAVOSLOVNI DAN – GOZD

Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke. Otroci pridobijo pristen stik z naravo, razvijajo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in varujejo. Otroci so v naravi bolj ustvarjalni, svobodneje razmišljajo, se učijo svobodnega gibanja, kar vpliva pozitivno na razvoj njihovih motoričnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni, lažje gradijo medsebojne odnose, se preko igre učijo in pridobivajo izkušnje za vsakdanje življenje. Kadar otroku omogočimo tesen stik z naravo, vzpodbudimo njegovo ustvarjalnost, saj pri svoji igri rad uporabi razne plodove, veje, storže in druge naravne materiale. Tako spoznava lastnosti narave, njeno toplino in raznolikost.

Tako smo se v petek, 1. 10.2021, prvošolci podali na naravoslovni dan v gozd. Še preden smo se podali na pot, smo skozi okno v šolskem parku opazili vrečico s pismom na drevesu. Vsi smo bili v velikem  pričakovanju, le kdo nam je napisal pismo. Odprli smo ga in ga skupaj prebrali. Pisal nam je Petko in nam povedal, kaj vse nas čaka na poti skozi gozd. Pripravil nam je naloge in seveda na cilju zasluženo nagrado. Pot nas je vodilo po gozdnem robu vse do Dvorca Radlje. Med potjo smo uspešno rešili vse zastavljene Petkove naloge. Na cilju smo si zaslužili malico iz nahrbtnika ter seveda sladko presenečenje.

Tako smo skupaj preživeli lep, ustvarjalni, sproščeni naravoslovni dan v gozdu.

Tanja in Sabina