NARAVOSLOVNI DAN – GOZD

V 1. a in b razredu smo izvedli naravoslovni dan. Odpravili smo se proti staremu gradu, kjer imamo urejeno gozdno igralnico . Na poti v gozdno igralnico smo s pomočjo sličic iskali liste, plodove in veje iglavcev. Ugotovili smo, da se le ti med seboj razlikujejo. Glede na rast iglic in storžev smo spoznali jelko in smreko. Spoznali smo tudi list hrasta in bukve ter plodova žir in želod. Otroci so imeli čas za igro v gozdni igralnici, skozi katero nenehno poteka tudi učenje.

Petra Grubelnik