Obisk zavetišča v Mariboru

16.4.2019 so učenci, ki sodelujejo v projektu PROSTOVOLJSTVA in ŠAPICE obiskali Zavetišče za živali v Mariboru. Pred obiskom smo na naši šoli izvedli akcijo zbiranja hrane in drugih potrebščin za živali. Zbrali smo kar nekaj hrane, dek in drugih potrebščin ter jih na obisku podarili zavetišču. Učenci so aktivno sodelovali pri predstavitvi zavetišča ter pokazali sočutje do živali, ki so tam nameščene. Naši otroci so spet dokazali, da imajo srce in da čutijo z živalmi, ki so zapuščene, tako da smo bile mentorice nanje ponosne.

Mentorice projekta Prostovoljstvo