OBVESTILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA POMOČ STARŠEM IN NJIHOVIM OTROKOM

Spoštovani starši! 

Glede na trenutne razmere, ko poteka pouk na daljavo, se lahko iz različnih razlogov poveča stiska učencev in njihovih staršev. Takrat je zelo pomembno, da se o težavah spregovori čim prej in se poišče ustrezna pomoč. Vedite, da smo vam ob morebitnih stiskah kljub fizični distanci na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Tako se lahko kot doslej v primeru stiske za pomoč obrnete na šolo, na osebo, ki ji zaupate. To je lahko razrednik, učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Pomembno je, da tej osebi zaupate.  

Šolske svetovalne delavke smo vedno pripravljene prisluhniti učencem in njihovim staršem, ko se znajdejo v stiski in ne vedo, kako bi nastale probleme rešili. Zato vam posredujemo telefonsko številko za pomoč v stiski 030 322 366.  

Sporočamo vam tudi nekaj telefonskih številk, ki so nam bile posredovane s strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

Na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne lahko najdete vire pomoči za pomoč v duševni stiski. Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. 

 Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.  

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi. 

 V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.  

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij. 

Upamo, da vam bodo posredovane informacije v pomoč. Pokličite nas, če se boste znašli v težavah in rade vam bomo priskočile na pomoč. 

Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi! 

                                                                                                                                                                                                       Šolska svetovalna služba