Od niti do nogavice in ličkanje koruze

Tako smo naslovili naše druženje, ki je v okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa potekalo v petek, 11. 10. 2019.

Narava se je že odela v prelepe jesenske barve in v preteklosti je bilo v tem času na kmetih veliko jesenskih opravil, ki jih je bilo potrebno opraviti pred dolgo zimo, med katere je zagotovo sodilo tudi ličkanje koruze. In ker življenje naših prednikov najlažje spoznavamo skozi šege in navade, smo se na OŠ Remšnik odločili, da v okviru projekta Aktivno preživljanje prostega časa obudimo spomine na stare ljudske običaje skupaj z našimi starši in starimi starši, ki nosijo v sebi pravo zakladnico spominov. K sodelovanju smo povabili domačinko, go. Eriko Altbauer, ki nam je pokazala, kako spretna je s svojimi pletilkami, g. Bogomirja Altbauerja, ki je pokazal, kako se pletejo košare iz leskovih vej, ter go. Kristino Račnik, ki je na zanimiv in hudomušen način pripovedovala o ličkanju koruze ter spretno predla volnene niti na svojem kolovratu. Povabili smo tudi g. Stanka Erjavca in se mu zahvalili za podarjeno bučo velikanko, ki se že vso jesen baha pred našo šolo. Prav tako gre posebna zahvala družinama Uranek in Smrečnik, ki sta nam pripeljali koruzo.
Da bi se čim bolj vživeli v ta običaj, so se nekatere učiteljice oblekle tudi v oblačila, ki so jih pri kmečkih opravilih nosile naše babice in dedki.
Med ličkanjem in vezanjem koruze smo prepevali ljudske pesmi, se pogovarjali v narečju, nekatere učenke so pridno luščile fižol in ker na takem druženju nikoli ni smela manjkati harmonika, tudi zaplesali ter se posladkali z domačimi kmečkimi dobrotami.
Vsem sodelujočim, ki ste pripomogli, da je druženje uspelo in ga bomo ohranili v lepem in trajnem spominu, se iskreno zahvaljujemo.
Kolektiv OŠ Remšnik