OSMOŠOLKA METKA PRI PREŠERNU

Devetošolca Alex Glazer in Metka Kolar sta v torek, 7. 2. 2023, ob 18. uri sodelovala na kulturni prireditvi z naslovom Vrata mojega srca. Dogodek je potekal v salonu Ars v Radljah.

Metka se je ob tej priložnosti podala naravnost v Ljubljano, na znameniti Prešernov trg, da bi intervjuvala našega največjega pesnika. (Če ne bo naloge, bo učiteljica spet težila.) S Prešernom se je pogovarjala o njegovem življenju in delu. Pesnik pa je ugotavljal, kakšna je slovenska narodna zavest in kako je s slovensko kulturo danes. Na koncu pogovora se je odločil, da se raje vrne nazaj na svoj spomenik.

 

Cvetka Vidmar in Simona Svanjak