Popravek na obvestilu za podeljevanje štipendij

Vsi starši učencev 9. razreda ste dobili obvestilo o podeljevanju štipendij. Pri kriterijih za podeljevanje Zoisove štipendije je prišlo do neljube napake. Objavljam popravek:

  1. je v zadnjih dveh šolskih letih dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja (1. do 3. mesto, zlato ali srebrno priznanje na državnem tekmovanju, udeležbe na mednarodnih tekmovanjih).

Za napako se opravičujem!

                                                                                                                                       Šolska svetovalna služba:

                                                                                                                                       Alenka Grubelnik