Poštevanka z Micro:bitom

Z učenci 3. b razreda smo v dveh šolskih urah spoznali osnove delovanja Micro:bita in sestavili preprost program, ki izbere dve naključni števili, ju izpiše in z pritiskom na gumba A in B hkrati zmnoži (sešteje) ter izpiše rezultat. Z izdelavo učnega pripomočka so učenci spoznali nove pojme: naključno število, spremenljivka, program. Izdelani program smo uporabili za utrjevanje poštevanke.