• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Predstavitev projekta KAUČ

Osnovna šola Radlje ob Dravi sodeluje v projektu KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov, ki traja v obdobju od 2017 do 2022. V njem sodeluje 18 slovenskih šolskih institucij. Ugotovljeno je bilo, da so v Sloveniji učbeniki manj raziskano področje ter da je malo znanega o tem, kako učbenike pri svojem delu uporabljajo učitelji ter kako uporaba le-teh vpliva na učenčevo znanje. Zato so glavni cilji projekta analizirati učbenike, ki jih učitelji uporabljamo pri svojem delu, analizirati ustreznost učbenikov ter stanje na slovenskem trgu učbenikov v primerjavi z drugimi državami. Učitelji, ki poučujejo na naši šoli, so tako analizirali izbrane učbenike, ki jih redno uporabljajo pri pouku. Analizirali so jih s pomočjo oblikovanih kazalnikov o kakovosti učbenikov. Pri pregledu so bili pozorni na splošno in celostno strukturo učbenikov, na strukturo besedila, jezik, stil pisanja. Opazovali so, v kolikšni meri so učbeniki podprti s slikovnim gradivom in drugimi grafičnimi ponazoritvami. Učitelji so se s takšno obliko dela srečali prvič. Zadovoljni so, da so skozi delo podrobneje opazovali učna gradiva in da so lahko aktivno sodelovali.

V tednu od 16. 5 do 20. 5. smo imeli na OŠ Radlje ob Dravi na obisku 3 učiteljice iz Španije. Na Občini smo organizirali sprejem za naše gostje. To je bila priložnost za promocijo in predstavitev projekta KaUč učiteljicam iz tujine in našemu županu.

Skip to content