• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Priznanje digitalna šola

Priznanje digitalna šola

Skupina osemnajstih (18) osnovnih in srednjih šol je med prvimi v Evropi, ki so dosegle naziv evropske digitalne šole.

V šolskem letu 2020/2021 se je začel evropski program ‘priznanje digitalna šola’ (Digital Schools Awards) za spodbujanje in prepoznavanje inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti v digitalni tehnologiji med osnovni in srednjimi šolami. Podpirajo ga program Evropske komisije, Erasmus+ (Ključni ukrep 3 – Podpora razvoju politik in sodelovanju), nacionalni vladni organi, vključno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ter vodilna tehnološka podjetja, kot so HP in AMD ter Microsoft v Sloveniji.

Več kot 90 osnovnih in srednjih šol je bilo izbranih za sodelovanje v pobudi, ki se kot prva te vrste izvaja v petih evropskih državah, in sicer na Irskem, v Litvi, na Škotskem, v Srbiji in Sloveniji.

V ponedeljek, 28. 3. 2022 je Služba za digitalizacijo izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizirala zaključno srečanje ter svečano podelitev ‘priznanj digitalna šola’. Prve pilotne šole – Zavod Antona Martina Slomška – Škofijska gimnazija, Gimnazija Brežice, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Hruševec Šentjur in Šolski center Kranj – Srednja tehniška šola so priznanje prejele že oktobra 2021 na spremljevalnem dogodku slovenskega predsedovanja Svetu EU. Tokrat je priznanje prejelo še preostalih 13 šol, ki so sodelovale v pilotnem programu: OŠ Bistrica, OŠ Šenčur, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, OŠ Podčetrtek, Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola, Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ bratov Polančičev Maribor, Gimnazije Celje – Center, OŠ Dobje, OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Radlje ob Dravi. Iskrene čestitke vsem šolam za uspešno opravljeno evalvacijo in zasluženo ‘priznanje digitalna šola’!

Več si lahko preberete tukaj: http://www.osradlje.si/ucitelji/priznanje-digitalna-sola/ ali https://awards4selfie.eu/sl/

Skip to content