Projekt KAUČ

Na Osnovni šoli Radlje ob Dravi poteka kar nekaj projektov. Eden izmed njih je tudi projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov, ki traja v obdobju 2017–2022. V njem sodeluje 18 slovenskih šolskih institucij: poleg naše še šest osnovnih šol, tri srednje šole, Univerze v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, Inštitut Jožef Stefan, Državni izpitni center in Pedagoški inštitut.

V slovenskem šolstvu je na voljo veliko število različnih učbenikov za vsa področja, med katerimi se za rabo pri pouku učitelji in šole avtonomno odločajo. Učbeniki so v Sloveniji sicer eno manj raziskanih področij, pri čemer se pojavljajo številni primanjkljaji. Glavni cilji projekta so tako sledeči: analizirati učbenike, ki jih učitelji uporabljamo pri svojem delu, analizirati ustreznost učbenikov, analizirati stanje na slovenskem trgu učbenikov ter primerjava z drugimi državami, razviti in evalvirati kazalnike kakovosti učbenikov.

Na radeljski šoli na projektu sodelujejo štirje strokovni delavci – koordinator projekta Boštjan Ledinek, učitelj matematike in računalnikar, podravnateljica Simona Ternik, ki poučuje naravoslovje, Adela Klemenc, učiteljica slovenščine, in Anja Simreich, učiteljica angleščine in geografije.

Vsaka od učiteljic je analizirala izbran učbenik po lastni presoji, ki ga tudi sicer redno uporablja pri pouku. Simona Ternik je naredila analizo učbenika Naravoslovje 6 (Godec, Grubelnik, Glažar), ki se uporablja pri predmetu naravoslovje v 6. razredu, Adela Klemenc je analizirala učbenik Novi svet iz besed 6 (Blažič), ki se uporablja pri slovenščini v 6. razredu, Anja Simreich pa je analizirala učbenik za angleščino v 9. razredu English Plus Student’s Book 3, Second Edition (Wetz, Gormley).

S pomočjo kazalnikov o kakovosti učbenikov (splošna in celostna struktura, oblika besedila, struktura besedila, jezik in stil pisanja, slikovno gradivo in grafične ponazoritve), ki so bili oblikovani na podlagi pregleda domače in tuje literature, smo analizirali prej omenjene učbenike. Pri tem smo prišli do najrazličnejših zanimivih ugotovitev, pri čemer smo analize poslali ljubljanski Pedagoški fakulteti.