Projekt “Korak k sončku”

V letošnjem šolskem letu smo ponovno vključeni v projekt Korak k sončku. Cilj projekta je spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, razvijanje vrednot ter spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja. Zastavljene cilje bomo zasledovali z branjem zgodb o drugačnosti v razredu, s socialnimi interaktivnimi igrami v razredu ter predvsem z delavnicami v sodelovanju z varovanci VDC Muta. Prva delavnica je že za nami. Na prvi delavnici smo se preko socialnih iger pogovarjali o tem, kako je lahko naš prvi vtis o človeku  zmoten. Prišli smo do zaključka: VSI DRUGAČNI, VSI ENAKO POMEMBNI!
Veselimo se že našega naslednjega srečanja, ki bo v mesecu decembru.