• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Projekt Radi beremo

V letošnjem šolskem letu smo se na OŠ Radlje ob Dravi s podružnicama Vuhred in Remšnik odločili, da bomo spodbujali branje in bralne navade učencev, zato smo se povezali v projekt Radi beremo. Zavedamo se, da je branje izjemnega pomena za osebnostni razvoj, razvoj jezikovnih zmožnosti, za pismenost in bogatenje besednega zaklada. V zgodnjem otroštvu  je branje oz. poslušanje pravljic in zgodb osnova za razvoj govora, pripomore k učenju branja in pisanja.

V razredih smo si uredili bralne kotičke, napolnili poličke in zaboje s knjigami ter se resno lotili branja. Učenci na bralni blazini berejo med odmori, pred poukom in v času podaljšanega bivanja in pripovedujejo o prebranih knjigah. Po stenah učilnic se vije bralni vlak z vagončki učenčevih prebranih knjig.

Veliko razmišljamo o branju, najljubših knjigah in knjižnih junakih in svoja razmišljanja objavljamo na oglasni deski.

Skip to content