proSTEMgirls

Po napornem več kot mesec dni trajajočem usklajevanju in izpolnjevanju vloge, smo vlogo za Erasmus+ KA229 partnerstva med šolami uspešno oddali.

Glavni namen projekta proSTEMgirls je spodbujanje deklic (žensk) za interdisciplinarno sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). S projektom želimo povečati delež deklic (žensk) v STEM interesnih dejavnostih in izbirnih predmetih na obeh sodelujočih šolah in širše ter tako spodbujati enakost med spoloma. Za dosego tega cilja bomo skupaj z učenkami izdelali vsaj tri vodene učne enote, ki bodo uporabne v širšem evropskem prostoru oz. globalno (uporaba kratice STEM breza A, ker je ta globalno bolj prepoznavna), s čimer bomo podprli učinkovite uporabe digitalnih tehnologij na področju izobraževanja. Vse udeležence bomo opolnomočili za osnovno delo z micro:biti, pri čemer bodo še posebej izpostavljene možnosti praktične uporabe micro:bitov za reševanje problemov iz vsakdanjega življenja. S tem bomo skušali zmanjšati razlike med spoloma pri dostopu in uporabi digitalnih tehnologij ter študiju in zaposlovanju žensk na področju IKT na dolgi rok.

Več si lahko preberete tukaj: http://www.osradlje.si/ucitelji/erasmus-k2/

Hvala za pomoč celotni ekipi, Adeli Klemec in predvsem Tini Cigler!

Koordinator Boštjan Ledinek