• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

Z letošnjim šolskim letom se vključujemo v Slovensko mrežo zdravih šol, ki podpira usmeritve promocije zdravja in soustvarja zdravju prijazno šolsko okolje.

Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki izvaja strukturiran in sistematični načrt za izboljšanje in/ali zaščito zdravja vseh v šolski skupnosti (učencev, pedagoškega in nepedagoškega osebja, staršev).

Kot šola se bomo preko različnih dejavnosti (tematske razredne ure, medvrstniška pomoč, medgeneracijsko druženje, aktivni odmori, skrb za šolske prostore in okolico,…) trudili razvijati temeljne vrednote naše šole, kot so: spoštovanje, prijateljstvo, iskrenost, prijaznost; strpnost, sodelovanje, empatija ter telesno in duševno zdravje.

Več o projektu najdete na spodnji povezavi:

Slovenska mreža zdravih šol

Skip to content