• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Šola

Osnovna šola Radlje ob Dravi spada med srednje velike osnovne šole v Republiki Sloveniji. Skupaj s podružnicami in vrtcem jo obiskuje več kot 700 otrok iz občine Radlje ob Dravi in okoliških občin. Skupno šola zaposluje več kot 100 oseb.

osradlje-zastave

Osnovna šola Radlje ob Dravi je bila nazadnje dograjena in obnovljena leta 2005, v letu 2010 so tik ob šoli zgradili še novo športno dvorano. Šola je dobro opremljena s sodobnimi učnimi pripomočki. V 95% učilnic je montiran digitalni projektor in v polovici teh še interaktivna tabla. Vsi učitelji in vzgojiteljice imajo za uspešno delo na voljo prenosne računalnike. Šola je v internet že več let povezana s hitro optično povezavo 100/100 in ima na vseh enotah brezžično omrežje.

Poleg matične šole spadata k šoli še podružnici Remšnik in Vuhred ter vrtec pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi skupaj z enoto Vuhred.

Podružnica Remšnik se nahaja v slikovitem kraju Remšnik na skrajnem vzhodnem robu občine Radlje ob Dravi. Pouk od 1. do 9. razreda, ki poteka v štirih kombinacijah, obiskuje več kot 30 učencev.

Podružnica Vuhred, ki jo obiskujejo učenci prve triade, se nahaja v kraju Vuhred, na južnem bregu reke Drave. V isti stavbi se nahaja enota Vrtca Radlje ob Dravi. Vrtec pri osnovni šoli Radlje ob Dravi je lociran v neposredni bližini Osnovne šole Radlje ob Dravi. Skupaj s podružnico Vuhred ga obiskuje več kot 200 otrok.

osradlje-organigram

Sponzorji: