• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Zadovoljstvo starši

Predstavljamo vam rezultate ankete, v kateri vsaki dve leti (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) preverjamo kako so starši zadovoljni z našo šolo. Želimo, da bi bila naša šola za vas, za vaše otroke in za nas kakovostna, zanimiva in prijazna. Na spodnjih grafih so predstavljene povprečne ocene zadovoljstva. Anketiranci so imeli na voljo ocene med 1 in 5, pri čemer 1 pomeni NIKOLI, 5 pomeni VEDNO. Vzorec za leto 2021 je 265. Razmerje med ženskami in moškimi je 80 : 20.

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Skip to content