• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Zadovoljstvo učenci

Predstavljamo vam rezultate ankete, v kateri vsaki dve leti (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) preverjamo kako so učenci zadovoljni z našo šolo. Želimo, da bi bila naša šola za vaše otroke in za nas kakovostna, zanimiva in prijazna. Na spodnjih grafih so predstavljene povprečne ocene zadovoljstva. Anketiranci so imeli na voljo ocene med 1 in 5, pri čemer 1 pomeni NIKOLI, 5 pomeni VEDNO. Za leto 2021 je vzorec 326 učencev od 4. do 9. razreda šole vključno s podružnicami.

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer