• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

logotip

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 887 95 72
Fax: 02 887 95 87

E-pošta: info@osradlje.si
Spletna stran: http://www.osradlje.si

ID številka za DDV: SI54093899
Matična številka: 5089271000
TTR: SI56 0130 1603 0677 094 odprt pri banki NLB – UJP Radlje ob Dravi

Ustanovitelj OŠ Radlje ob Dravi

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi. Ustanovljen javni zavod posluje pod imenom Osnovna šola Radlje ob Dravi. Sedež ustanovitelja je Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Šolski okoliš OŠ Radlje ob Dravi

OŠ Radlje zajema učence Občine Radlje ob Dravi ter obsega naslednje kraje, vasi in zaselke: Zg. Vižinga, Sv. Trije Kralji, Št. Janž, Vas, Sp. Vižinga, Dobrava, Vuhred, Sp. Orlica, Sv. Anton.

Šolski prostor

Obsega stavbo šole, telovadnico, igrišče za pouk športne vzgoje, zunanje površine, zelenice in asfaltne površine. Na vseh teh površinah šola prevzema odgovornost za učence v času pouka, ko se na njih odvijajo izobraževalno- vzgojne dejavnosti.

Organizacijska shema šole

Ravnatelj: dr. Damjan Osrajnik
Pomočnica ravnatelja za šolo: Simona Ternik
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Špela Rus

Organi zavoda:

  • Svet šole
  • Svet staršev

Strokovni organi šole:

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • strokovni aktivi
  • razredniki

Pot do šole:

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek: Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

Delovno mesto Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o.,

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Elektronski naslov: katja@czpp.si

Telefon: 059 340 910, 031 581 444

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

 

Skip to content